" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Ἑλληνικός μεγαλοΐδεατισμός; Ναί,ἀλλά ἀπό τήν ...ἀνάποδη...

 

Γεωπολιτική στήν καμπούρα μας

ἤ ἀλλιῶς : 

Καί πέρασαν αὐτοί καλά.. κι'  ἐμεῖς...ἄστα νά πᾶνε...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου