" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Συνεμορφώθη καί ἡ Σερβία πρός τήν πολιτικήν ὀρθότητα


 Βρέ τήν τόν (;)  Χάνα Μπρνάμπιτς !


Διαβᾶστε :  ΖΗΤΩ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου