" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Γελώντας μὲ τὸν Ποῦτιν


Οἱ ὀλιγάρχες γελοῦσαν μὲ τὸν Ποῦτιν ὅταν ὑπεσχέθη νὰ διπλασιάσῃ τὸ ῥωσσικὸ Α.Ε.Π. τὸ 2003….


Δὲν τὸ ἐδιπλασίασε ὅμως μόνον!
Τὸ 1999 τὸ ῥωσσικὸ Α.Ε.Π. ἦταν μόλις 195 δισεκατομμύρια $ (περίπου ὅσο τῆς Ἑλλάδος σήμερα, μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια κρίσεως!!!). 

 
Τὸ κατὰ κεφαλὴν ἐτήσιο εἰσόδημα ἦταν 1.320 $.

Ὁ Πληθωρισμὸς ἦταν 36.5%.

Τὸ 2013 τὸ ῥωσσικὸ Α.Ε.Π. ἔφθασε 2.113.000.000.000 τρισεκατομμύρια $ (Δύο τρισεκατομμύρια καὶ 113 δισεκατομμύρια $!!!)
Τὸ κατὰ κεφαλὴν ἐτήσιο εἰσόδημα ἔφθασε στὰ 14.800 $!!!
Ὁ Πληθωρισμὸς ἦταν στὸ 6,5%. 

Oligarchs Laughed at Putin When He Promised to Double the Russian GDP in 2003
Παπανικολάου Σωτήρης
ἀπό ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου