" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Γιά πᾶμε πάλιν,μίαν ἐπανάληψιν,μήπως καί μᾶς μείνει κάτι ...  •  Παπασταύρου (οἰκογενειακῶς) καί πασῶν τῶν ἐξουσιῶν ! Καί γενικῶς περί Παπασταύρου,ἐδῶ :

Περί Ἀθηναϊκῆς Λέσχεως :
Καί έδῶ σέ ἑπτά συνέχειες :Ἑλλάς Αἰώνιον  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου