" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Ὁ ἀποσιωπώμενος ὀρυκτός πλοῦτος τῆς Μακεδονίας

εἰκών ἀπό ἐδῶ
Διαβᾶστε,ἀνά νομόν,τόν ὀρυκτόν πλοῦτον τῆς Μακεδονικῆς γῆς καί ἀναλογισθεῖτε ἕναν ἀκόμη λόγον γιά τόν πόλεμον πού δέχεται ἡ ἔρημος αὐτή χώρα,ἀπό ξένους ἀλλά καί ἐγχωρίους (τούς χειρωτέρους) ἐχθρούς.

Τό κατωτέρῳ θέμα εἶναι ἀπό τό ἱστολόγιον : ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV


Ο ΑΠΟΣΙΩΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Ἡ «εἰδική ἀποστολή» τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου,στήν Διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γούντς

ἡ εἰκών ἀπό ἐδῶ
Ἕχουμε καί κατά τό παρελθόν γράψῃ πώς ἀπό τούς πολέμους βγαίνουν κερδισμένοι οἱ γνωστοί καί καθόλου ἄγνωστοι παγκόμιοι ἐξουσιαστές (σέ κάθε ἐπίπεδο). Ὅπως βεβαίως καί τό ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ δημιουργοί τῶν πολέμων. Ἕνας τέτοιος καί ὁ Β΄μεγάλος πόλεμος. Τό ποιοί ὡφελήθησαν εὐκόλως μπορεῖ κανείς νά τό ἀντιληφθῆ τόσον ἀπό τό ποιά οἰκονομία κινοῦσε τά πάντα κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου ὅσον καί τό ποιός κανόνισε,μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς διασκέψεως πού ἔβαλε τά θεμέλια,νά κινῆ καί πάλιν τά πάντα μετά ἀπό αὐτόν. Ἦσαν οἱ ΗΠΑ (ὅπου ΗΠΑ= Σιών) μέσῳ τοῦ προέδρου τους Φραγκλίνου Ῥοῦσβελτ πού ὁργάνωσαν τήν οἰκονομική διάσκεψιν τό καλοκαίρι τοῦ 1944 (ἀπό 1- 22 Ἰουλίου ),λίγο πρίν τήν λήξιν τοῦ πολέμου. Τήν γνωστή Διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γούντς. Ἐκεῖ ἀπεφασίσθη ἡ ἴδρυσις τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης ἀλλά καί τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Ἔ, αὐτό νομίζω λέει πολλά...

Ὁ Παπανδρέας μέ τόν ἐπικεφαλῆς τῆς ἑλλ.ἀντιπροσωπείας διοικητή τῆς ΤτΕ , Βαρβαρέσο καί τόν οἰκονομολόγο Σμπαρούνη (εἰκών)
Αὐτό πού μᾶς κάνῃ ἐντύπωσιν ἐδῶ, εἶναι ἡ παρουσία τοῦ νεαροῦ τότε (25 χρονῶν),Ἀνδρέα Παπανδρέου,ὁ ὁποῖος παρέστη γιά λογαριασμόν τῆς Ἑλλάδος μαζύ μέ τόν Διοικητή τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος,μεγάλο οἰκονομολόγο,Κυριάκο Βαρβαρέσο καί ἕναν ἀκόμη ἐξέχοντα οἰκονομολόγον τόν Ἀθανάσιον Σμπαρούνη. Τί ἤθελε ὁ 25χρονος Παπανδρέας στήν παγκοσμίας ἐμβελείας αὐτήν διάσκεψιν; 

Ἄς ἀκούσουμε τόν Mr V : Υ.Γ. Ἔχουν ἐνδιαφέρον τά βιογραφικά στοιχεῖα τῶν ἀνωτέρῳ οἰκονομολόγων. Διαβᾶστε τα.

Ἡ Πελασγική

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ὅτι μαθαίνει κανείς,καλόν εἶναι...Ἴων,ὁ γενάρχης τῶν Ἑλλήνων


Ἲων,υἱός Κρέουσας κόρης τοῦ Ἐρεχθέως καί Ἀπόλλωνος.

Ἐρεχθεύς,υἱός Ἠφαίστου  καί Γαίας (κατά τόν Ὄμηρον) πού τόν ἔδωσαν στήν Ἀθηνᾶ μέσα σ'ἕνα κάνιστρο.Αὐτή τό ἔδωσε στίς κόρες τοῦ Κέκροπος ἀπό τίς ὁποίες οἱ δύο εἶχαν τήν περιέργεια τῆς γάτας καί τίς ἔφαγε τό μαῦρο τό σκοτάδι.Γιατί; Ἐπεί δή,παρ'ὅλο πού ἡ Ἀθηνᾶ τούς ἀπαγόρευσε νά ἀνοίξουν τό κάνιστρον,αὐτές τό ἔκαναν καί βλέποντας πώς τό μωρό ἦταν ἕνας ὅφις τρελάθηκαν ! Πῆραν τά βουνά καί γκρεμίσθηκαν στά βράχια. Ἡ συνετή και πιστή στήν Ἀθηνᾶ,Πάνδροσος,πού δέν εἶχε περιέργεια,σώθηκε καί μάλιστα μεγάλωσε τό βρέφος πού τελικῶς ἔγινε καί βασιλεύς τῶν Ἀθηνῶν καί ὄχι μόνον.

Μετενόμασε τούς Κεκροπίδες σέ Ἀθηναίους καί μαζί μέ τόν ἀδερφό του Βούτη μοίρασαν τήν ἐξουσίαν. Ὁ μέν λαβών τό κοσμικό μέρος καί ὁ δέ τό θεοκρατικόν. Ἔτσι καθιερώθηκε ἡ Ἀθηνᾶ πολιοῦχος τῆς πόλεως.Καί ἀπό ποῦ ἦρθε ὁ Ἐρεχθεύς ; Ἀπό τήν Αἴγυπτον,παρέα μέ τήν Ἀθηνᾶ,πού κάποιοι ἄλλοι συγγραφεῖς θεωροῦν καί ὡς δική του μητέρα,ἀπό τόν Ἤφαιστον.

Ὁ Ἴων,τώρα,ποίου ἦτο υἱός; Τοῦ Ἕλληνος.Καί ὁ Ἕλλην; Τοῦ Δευκαλίωνος καί τῆς κοκκινομάλας Πύρρας. (Ἄκου κοκκινομάλλας ! Ὀβίδιε,δέν μᾶς τά λές καλά...Ἤ μᾶς τά λές καί ἐμᾶς δέν μᾶς ἀρέσει; ...)

Ἡ Κρέουσα,τοῦ φιδόμορφου Ἐρεχθέως,ἀπό τόν Ἀπόλλωνα,γεννᾶ τόν Ἴωνα,τόν ὁποίον ὅμως παράτησε βρέφος,ἐπεί δή ἦταν ἀνύπαντρη καί ντρεπόταν νά ἔχῃ παιδί,ἔστω καί ἀπό ἕναν ...θεό !

Τό περιμάζεψε ὁ Ἐρμῆς (αὐτός μέσα σ'ὅλα ἦταν) καί  τό πῆγε στούς Δελφούς ὅπου μεγάλωσε.Ἐκεῖ βρέθηκε καί ἡ Κρέουσα ὅταν μή μπορόντας μετά τόν γάμο της νά κάνῃ παιδί,πῆγε νά πάρῃ χρησμόν. Ἀντ' αὐτοῦ πῆρε παιδί ! Τόν Ἴωνα. (διαβᾶστε τήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδου Ἴων. Στό τέλος τοῦ ἔργου,ἐμφανίζεται ἡ Ἀθηνᾶ καί βεβαιώνει πώς ὁ Ἴωνν εἶναι υἱός τοῦ Ἀπόλλωνος καί τῆς Κρέουσας.Ὄμως τούς λέει καί ἄλλα ...ὡραῖα... )

«Μη φεύγετε δεν είμαι εχθρός, φίλος σας είμαι. Και εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα είμαι η Παλλάδα. Ο Απόλλωνας με στέλνει. Δεν έκρινε σωστό να 'ρθει ο ίδιος. Μήπως ακούσει εις βάρος του για το Τότε. Στις Μακρές Πέτρες.

Με στέλνει να πω τα λόγια του. Ότι η Κρέουσα σε γέννησε με πατέρα το Φοίβο. Ότι σ' έδωσε εκεί που σ' έδωσε, όχι σαν γονιό σου αλλά για να μένεις σε παλάτι. Αλλά καθώς το πράγμα χάλασε στην πορεία, φοβήθηκε μη γίνει κάποιος από τους δυο σας φονιάς του άλλου και τα έφερε έτσι. Και σας έσωσε.

Δεν ήθελε να σας τα πει εδώ. Στην Αθήνα ήθελε να σε φανερώσει πως είσαι

γιος του. Και της Κρέουσας. Για να φέρω σε πέρας όλο το θέλημα του Φοίβου όμως, ακούστε τους χρησμούς του θεού που για χάρη του ήρθα.

Κρέουσα!

Πάρε το γιο σου και πήγαινε στην Κεκροπία και να του δώσεις το θρόνο. Απ' τη γενιά του Ερεχθέα είναι και στη χώρα μου να βασιλέψει. Το δίκαιο αυτό είναι. Και ένδοξος να γίνει. Τέσσερις γιους θα κάνει - αρχηγούς των φυλών που κατοικούν γύρω στο βράχο μου.

Πρώτη φυλή θα είναι οι Γελέοντες.

Δεύτερη και τρίτη οι Όπλητες και Αργαδαίοι

και από της ασπίδας μου το όνομα, την Αιγίδα,

θα ονομαστούν οι Αιγίκοροι. Τέταρτοι.

Και των γιων του οι γιοι μετά όταν έρθει ο καιρός ο ορισμένος θα πάνε στα νησιά των Κυκλάδων και στα αντίπερα ακρογιάλια.

Και δύναμη θα δώσουν στη χώρα μου και στο κράτος μου.

Θα κατοικήσουν αντικριστά στους κάμπους Ασίας και Ευρώπης και Ίωνες θα τους λεν. Από το όνομά του. Και δόξα θα πάρουν.

Κι εσύ με τον Ξούθο θα κάνετε τον Δώρο και απ' αυτόν θα δοξαστεί η Δωρίδα.

Και τον Αχαιό. Αυτός θα βασιλέψει στην παραλία του Ρίου στη γη του Πέλοπα και ο λαός απ' αυτόν θα πάρει το όνομα. Αχαιοί θα λέγονται.

Όλα καλά ο Απόλλωνας τα έκανε.

Γέννησες εύκολα και κρυφά. Το παιδί σου που έριξες κλεισμένο στα σπάργανα βρέφος, πρόσταξε τον Ερμή να το πάρει, να το φέρει εδώ. Και το μεγάλωσε. Δεν το άφησε να χαθεί.

Και τέλος Κρέουσα, μη λες πως είναι γιος σου ο Ίωνας - άσε τον Ξούθο να τον χαίρεται.

Έχεις το αγαθό σου. Πήγαινε. Να ευτυχείτε. Τελείωσαν τα δεινά σας. Μοίρα καλή στο εξής σας προμαντεύω»
(Εὐριπίδου Ἴων, στίχ.1553-1605)

Καταλάβατε; Ὅλα καλά υά ἔκανε ὁ Ἀπόλλων ! Βρέ,τόν Ἀπόλλωνα,βρέ τό μαντεῖο του,βρέ τήν δαφνοφάγο Πυθία ! ( Κι'ὅσο σκέφτομαι πώς κάποιοι σήμερα εἶναι φανατικοί μέ τόν Φοῖβο καί τά λοιπά πού κουβαλᾶ μαζύ του,τί νεῦρα μέ πιάνουν ! Μά,τόσον πολύ σᾶς ἀρέσει νά σᾶς χειραγωγοῦν; ! ! ! Εἴπαμε ὅμως,ἡ ἀμορφωσιά, εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα κακά ... )

Παιδιά σέ φασκιές πού ῥίχνονται σέ ποτάμια,σέ Μαντεῖα,δέν ἔχει καί τόσον σημασία πού ἀλλά τό μετά. Γιατί μετά αὐτά τά παιδιά διαφεντεύουν,παραδόξως ! Μέχρι γενάρχες γίνονται. Ἔτσι ὁ Μωϋσῆς ἔτσι καί ὁ Ἴων ! Τί ἔγινε βρέ παιδιά; Δέν τά λέω ἐγώ...

Ἐπίσημος,στά χαρτιά ἐννοῶ,πατέρας τοῦ Ἴωνος ἦταν ὁ Ξοῦθος. Ὁ ἐγγονός τοῦ Δευκαλίωνος. Τί ἔγραφε ὁ Σταγειρίτης γιά τόν Δευκαλίωνα ;« Τόν ἀναφέρουν ὡς Σκύθη ἤ Αἰγύπτιον..».
Καί ἐμεῖς λέμε,σἠμερα,εἶναι αὐτόχθων. Καί τότε γιατί ἔστειλε τά βλαστάρια του σέ κάθε γωνιά τῆς ἑλλαδικῆς καί θέριζαν τούς Πελασγούς καί τούς ἔκλεβαν τά βασίλεια; Γιατί δέν κάθονταν στά αὐγά τους καί στήν δική τους περιοχή;

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους

Τό ἴδιο ὁ Δαναός,πού ἦρθε ἀπό τήν Αἴγυπτο,ὁ Κάδμος ἀπό τήν Φοινίκη,ὁ Τάνταλος ἀπό τήν Φρυγία καί πάει λέγοντας...Ὅμως μέ τόν Δευκαλίωνα τό πρᾶγμα εἶναι σοβαρότατον,ἀφοῦ αὐτός εἶναι πού γεννᾷ τόν Ἕλληνα,τόν γενάρχη τῶν Ἑλλήνων.

Καί ἡ μανοῦλα του,ἡ κοκκινομάλλα Πῦρρα,τί σᾶς λέει; Γιατί κοκκινομάλλα,ὅταν μόνον ἑλληνικό χαρακτηριστικό δέν εἶναι; Ἀλλά...

Ἡ Πῦρρα ἦταν κόρη τοῦ τιτάνα Ἐπιμηθέα. Ἡ μαμά της ἦταν ἡ Ὠκεανίδα Ἀσία. Ναί,Ἀσία τήν ἔλεγαν τήν μαμά της. Καί παπποῦς της ἦταν ὁ Ἰαπετός. Αὐτός και τό ἀδερφάκι του ὁ Κρόνος ἦσαν οἱ ἰσχυρότεροι τῶν τιτάνων. Σέ πολλα μέρη τόν ἀναγνώριζαν ὡς δημιουργό τῶν ἀνθρώπων. Τώρα, ἄν αὐτό τό Ἰαπετός σᾶς θυμίζει τόν Ἰάφεθ (καί αὐτός θεωρεῖται ἀπό τούς ἑβραίους ὡς δημιουργός τῶν ἀνθρωπων),σκεφτεῖτε μονοι σας γιατί...

Ἀδερφός τῆς Πῦρρας ἦταν καί ὁ Ἄτλας. Ναί,ὁ ἱδρυτής τῆς Ἀτλαντίδος,μέ ὄτι μπορεῖ νά σημαίνῃ καί αὐτό...

Ἐάν υἱοθετήσουμε τήν ἄποψιν πού λέει πώς ἕλλην σημαίνει ὁ λαμπερός,θά κάνω τήν ἐξῆς ἐρώτησιν : Γιατί λαμπερός; Τί ἦσαν οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τῆς χώρας πού γεννήθηκε ὁ Ἕλλην,φαιοί,μἐλανες,μαῦροι;
Καί ἀπό τήν ἄλλη,πάλιν,δέν μᾶς λέει ἡ προϊστορία πώς δέν ὑπῆρχαν ἄνθρωποι,μετά τόν κατακλυσμό καί τούς δημιούργησε ἀπό τίς πέτρες ὁ μπαμπάς τοῦ Ἕλληνος; Καί ἀφοῦ αὐτός τούς δημιούργησε γνώριζε τήν διαφορετικότητα τοῦ υἱοῦ του,πρός τί λοιπόν ἡ ἀνάγκη νά τόν ὀνομάσῃ Λαμπρό,Φωτεινό,Ξεχωριστό ; ! ! ! Ἒκτός καί ἦταν ἔτσι,ἀφοῦ εἶχε ἔρθει ἀπό ἀλλοῦ καί διεφερε στήν ὄψιν ἀλλά κυρίως γιά τό  τί ἐπρόκειτο νά γίνῃ...

Ἄρα,τό ὄτι ὁ Δευκαλίων ἦρθε ἀπό ἀλλοῦ,αὐτό εἶναι δεδομένον.Τό ἴδιο καί ἡ σύζυγός του,κοκκινομάλλα Πῦρρα,ἡ κόρη τῆς Ἀσίας.

Γιά τήν προέλευσιν τοῦ ὀνόματος Ἕλλην,λέγεται (καί ὁ Ἀριστοτέλης αὐτό ὑποστήριζε),πώς προερχόταν ἀπό τούς Σελλούς ( -σελ=φωτίζω),κάποιους κατοίκους τῆς Ἠπείρου κοντά στήν Δωδώνη. Δωδώνη; Ἄ, ! Ποιός πῆγε στήν Δωδώνη καί ἐπέβαλε τήν θρησκείαν τοῦ Διός καί κυρίως ἀπό ποῦ ; Τά ἔχουμε ξαναγράψει :

Οἱ μελαμψές Περιστέρες καί τό Μαντεῖον τῆς Δωδώνης...

Φοίνηκες,Ἱέρειες ἐξ Αἰγύπτου καί Δίας !

Ἀπό αὐτούς τούς Σελλούς,κάποιοι μετανάστευσαν στήν Φθία. Νά λοιπόν οἱ Ἕλληνες.
Καί ὁ Ὄμηρος τούς Ἕλληνες πού ἀναφέρει εἶναι ἀκριβῶς αὐτούς,ἀπό τήν Φθία,πού ἦρθαν στήν Τροία μέ ἀρχηγό τόν Ἀχλλέα.Τούς γνωστούς Μυρμιδόνες. Αὐτοί δέν ἔγιναν ἀπό πέτρες,ὅπως τοῦ Δευκαλίωνος,ἀλλά ἀπό τά μυρμήγκια...

« ...καὶ τούτου περὶ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ περὶ Δωδώνην καὶ τὸν Ἀχελῷον·  οὗτος γὰρ πολλαχοῦ τὸ ῥεῦμα μεταβέβληκεν· ᾤκουν γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλούμενοι τότε μὲν Γραικοὶ νῦν δ' Ἕλληνες ...» (Ἀριστοτέλους Μετεωρολογικά,Βίβλος 1,στιχ.352α-β)

Θυμᾶστε τούς Μυρμιδόνες,τόν Πηλέα,πατέρα τοῦ Ἀχιλλέως καί υἱοῦ τοῦ Αἰακοῦ,τοῦ ἐξ Αἰγίνης;  καί πάλιν τά εἴχαμε γράψει :

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά !

Ψᾶξτε νά βρεῖτε τούς συνδέσμους,μεταξύ ὅλων τῶν παραπάνω καί ποιός ξέρει ἴσως καί νά ἀπογοητευτεῖτε...Μᾶλλον...

Αὐτά γιά ἀπόψε...

Καλή σας νύκτα


Ἡ Πελασγική

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

καὶ τοὺς Ἀθηναίους δέ φασιν ἀποίκους εἶναι Σαϊτῶν τῶν ἐξ Αἰγύπτου....


...καὶ τοὺς Ἀθηναίους δέ φασιν ἀποίκους εἶναι Σαϊτῶν τῶν ἐξ Αἰγύπτου....
....γεγονέναι δὲ καὶ τῶν ἡγεμόνων τινὰς Αἰγυπτίους παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις· τὸν γὰρ Πέτην τὸν πατέρα Μενεσθέως τοῦ στρατεύσαντος εἰς Τροίαν φανερῶς Αἰγύπτιον ὑπάρξαντα τυχεῖν ὕστερον Ἀθήνησι πολιτείας τε καὶ βασιλείας. διφυοῦς δ´ αὐτοῦ γεγονότος, τοὺς μὲν Ἀθηναίους μὴ δύνασθαι κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν ἀποδοῦναι περὶ τῆς φύσεως ταύτης τὰς ἀληθεῖς αἰτίας, ἐν μέσῳ κειμένου πᾶσιν ὅτι δυοῖν πολιτειῶν μετασχών, Ἑλληνικῆς καὶ βαρβάρου, διφυὴς ἐνομίσθη, τὸ μὲν ἔχων μέρος θηρίου, τὸ δὲ ἀνθρώπου.
 Ὁμοίως δὲ τούτῳ καὶ τὸν Ἐρεχθέα λέγουσι τὸ γένος Αἰγύπτιον ὄντα βασιλεῦσαι τῶν Ἀθηνῶν...
...τοῦτον δὲ παραλαβόντα τὴν ἡγεμονίαν καταδεῖξαι τὰς τελετὰς τῆς Δήμητρος ἐν Ἐλευσῖνι καὶ τὰ μυστήρια ποιῆσαι...
...τοὺς μὲν γὰρ Εὐμολπίδας ἀπὸ τῶν κατ´ Αἴγυπτον ἱερέων μετενηνέχθαι, τοὺς δὲ Κήρυκας ἀπὸ τῶν παστοφόρων. τήν τε Ἶσιν μόνους τῶν Ἑλλήνων ὀμνύειν, καὶ ταῖς ἰδέαις καὶ τοῖς ἤθεσιν ὁμοιοτάτους εἶναι τοῖς Αἰγυπτίοις...

Διόδωρος Σικελιώτης βίβλος Α΄ ἀποσπάσματα ἀπό : κεφ.28-29

Ποῦ εἶστε Ἀγωνιστές ; ! ! !Κάποιες φορές,μέσα σ'ὅλα αὐτά πού βιώνουμε ὡς λαός,κάθομαι καί σκέπτομαι : Τί νά κάνῃ κι'ὁ κοσμάκης ; Πῶς ν'ἀντιδράσῃ καί μέ ποιόν τρόπον,ὅταν δέν βλέππει πουθενά ἕνα ἔντιμο (πολιτικῶς ἐννοῶ),πολιτικό πρόσωπο; 
Καί μέ συλλαλητήρια,τί περισσότερο θά μποροῦσε νά προσφέρῃ,πέραν τῆς φωνῆς του καί τῶν ἀναλόγων συνθημάτων; 

Σέ ποία ὦτα νά ἀπευθύνῃ τήν ἀγωνιώδη του κραυγή; 

Τό ἀναίσθητο γκουβέρνο, ἐξ αἰτίας τοῦ συγκεκριμένου ῥόλου γιά τόν ὁποῖον ἔχει ἐπιλεγῇ νά παίξῃ,εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων θεόκουφο. Οἱ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχουν πέσῃ σέ ἕναν λάκκο μά σκ@τά πού οἱ γνωστοί παγκόσμιοι συνωμότες ξέρουν πολύ καλῶς πώς νά τόν ἀνοίγουν καί ἐκεῖνοι πού ἔλεγαν ἤ καί ἀκόμη λέγουν πώς εἶναι ἀπέναντι δυστυχῶς φαίνονται πώς ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως,δέν τολμοῦν νά μποῦν στήν σκληρή μάχη στήν ὁποία ἡ Πατρίς τούς καλεῖ... 

Τό μόνον πού θά μποροῦσε νά ἐπιφέρῃ τήν ἐκ βάθρων ἀλλαγή τοῦ βρώμικου πολιτικοῦ σκηνικοῦ καί νά βάλῃ τά θεμέλια γιά τήν σωτηρίαν τῆς χώρας,θά ἦταν μόνον ἡ κατάληψις τοῦ κοινοβουλίου ἀπό μερικές χιλιάδες ἀποφασισμένους καί σωστῶς συντονισμένους,πολίτες. Μία κατάληψις πού θά εἶχε μοναδικόν σκοπόν τήν ἀπόλυτον παράδοσιν καί ὁλοκληρωτική,διά βίου,ἀπομάκρυνσιν ὅλου τοῦ ἕως σήμερα γνωστοῦ πολιτικοῦ κόσμου. 

Τό ν'ἀναδειχθοῦν δυνάμεις ὑγιεῖς πού θά πάρουν τά πράγματα στά χέρια καί μέ ἀποφασιστικότητα θά ἀναλάβουν τό ξεκαθάρισμα τοῦ κόπρου τοῦ Αὑγείου,νά εἶστε βέβαιοι πώς δέν εἶναι καθόλου,μά καθόλου δύσκολον. Τό θέμα εἶναι νά τό ἀποφασίσουν,ἐπιτέλους καί ὁ κόσμος θά τούς ἀκολουθήσῃ μέ μεγάλη διάθεσιν καί κυρίως ἀνακούφισιν. 

Ποῦ εἶστε Ἀγωνιστές ; ! ! !  

Ἡ Πελασγική 

Σάν σήμερα,οἱ φίλοι τοῦ Τσιπρά καί Κοτζιᾶ ἐπετέθησαν γιά νά καταλάβουν τήν Φλώρινα καί νά σφάξουν τούς Ἕλληνες

φωτό ἀπό ἐδῶ
1949. Οι αντι-τιτοϊκοί γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές,  υποστηριζόμενοι από τους αδελφούς τους του ΚΚΕ  προσπάθησαν να καταλάβουν τη Φλώρινα. 

Η μάχη άρχισε στις 3:30΄ το πρωί, της 11ης Φεβρουαρίου. Οι Γιουγκοσλάβοι  κατέλαβαν  τα υψώματα Σολίτσετο και Γκιούπκα, αλλά κράτησε το 1033.


Φωτογραφική Επιμέλεια Λάζος ο βουνίσιος 
Κάποτε πρέπει επιτέλους να κτιστεί εκκλησία στο ύψωμα 1033 προς τιμή των γενναίων υπερασπιστών του υψώματος, αφιερωμένη στον Άγιο Μελέτιο που έχει την ονομαστική του γιορτή στις 12 Φεβρουαρίου και στον Άγιο Χαράλαμπο προς ελάχιστη απόδοση Τιμής του κατακρεουργηθέντος υπό των ξενοκινήτων Κ/Σ Ανθυπολοχαγού Χαράλαμπου Καστρισιανάκη. 

Τα τμήματα των Γιουγκοσλάβων που επρόκειτο να διεισδύσουν στην Φλώρινα συνάντησαν οργανωμένα πολυβολεία και καθηλώθηκαν και δέχτηκαν εύστοχα πυρά του πυροβολικού.   


Αν και είχαν εφοδιαστεί με ασύρματους, από τους Γιουγκοσλάβους, η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων με το "επιτελείο" ήταν ελάχιστη έως μηδαμινή, διότι οι βουλαγρόφωνοι δεν συντονίστηκαν με τους ελληνόφωνους.

Ο Στρατός μάζεψε πάνω από 800 νεκρούς και 930 τραυματίες. 

Οι κομμουνιστές στην υποχώρηση τους, μετέφεραν 1557 τραυματίες.

Τον  Ιούνιο  1948. επήλθε η ρήξη  μεταξύ του Στάλιν και του Τίτο, και η  αποπομπή του Τίτο από την Κομινφόρμ.

Στο πλαίσιο της ρήξης ο Στάλιν αποδέχτηκε την πολιτική του Δημητρώφ   για τη δημιουργία είτε ανεξαρτήτου  «Μακεδονικού Κράτους», είτε μιας ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας εντός της «Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας» .


Το ΚΚΕ αποδέχτηκε την καταδικαστική για τον Τίτο και την κλίκα του απόφαση της Κομινφόρμ της 28ης Ιουνίου 1948, χωρίς όμως να στραφεί έντονα κατά της Γιουγκοσλαβίας Ωστόσο, η γιουγκοσλαβική βοήθεια μειώθηκε αισθητά.


Ο κύριος όγκος της στρατιωτικής βοήθειας προς τον Δημοκρατικό Στρατό προερχόταν πλέον από τη Σοβιετική Ενωση μέσω Βουλγαρίας και Αλβανίας.

Η φιλο-τιτοϊκή πτέρυγα του ΝΟΦ άρχισε να οργανώνει λιποταξίες των «μακεδόνων» προς τη Γιουγκοσλαβία, ενώ η πτέρυγα που ήταν με τον Στάλιν, το VMRO και τη Βουλγαρία ζητούσε την «Ανεξάρτητη Μακεδονία», και το 2ο Συνέδριο της ΝΟΦ τάχθηκε υπέρ της «Ενιαίας και Ανεξάρτητης Μακεδονίας σε μια λαϊκοδημοκρατική Βαλκανική Ομοσπονδία».  

Ο Δημητρόφ επίσης κατήγγειλε όλες τις διμερείς συμφωνίες με τον Τίτο, ανέστειλε την πολιτική «μακεδονοποίησης» στο  Πιρίν και κατήγγειλε τη βίαιη αποβουλγαροποίησης του πληθυσμού στη «γιουγκοσλαβική Μακεδονία», και έθεσε ζήτημα βουλγαρικής μειονότητας.

Η γραμμή για την «Ενιαία και Ανεξάρτητη Μακεδονία» πέρασε στην 5η Ολομέλεια του ΚΚΕ στις 30-31 Ιανουαρίου 1949, στους Ψαράδες των Πρεσπών,  που υποστήριξε  «το δικαίωμα της εθνικής αποκατάστασης και αυτοδιάθεσης του μακεδονικού λαού», στην «ΝόβαΜατσεντόνιγια». 
Η θέση του ΚΚΕ στρεφόταν κατά της κυριαρχίας του Τίτο στη «γιουγκοσλαβική Μακεδονία» και αμφισβητούσε τον ρόλο της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας ως «του Πεδεμοντίου της ενοποίησης της Μακεδονίας».

«Μετά την 5η Ολομέλεια οι σλαβίζοντες κομμουνιστές  έλεγαν  ότι τα σύνορα της Ανεξάρτητης Μακεδονίας, θ’ άρχιζαν στον Όλυμπο και θα είχε πρωτεύουσα τη Σολούν». 

Η 5η Ολομέλεια έλεγε:

«Ο μακεδόνικος λαός θα απόκτηση μια ανεξάρτητη, κρατικά ενιαία και ισότιμη θέση στην οικογένεια αυτή όπου αύριο θα ανήκει και ο ελληνικός λαός με την λαϊκή δημοκρατία. Και γι’ αυτή την ανεξάρτητη, κρατικά ενιαία και ισότιμη θέση παλεύει σήμερα και ο μακεδόνικος λαός της Μακεδονίας του Αιγαίου…».

Τότε, αποφασίστηκε και η κατάληψη της Φλώρινας, για να γίνει η προσωρινή  πρωτεύουσα της «Ενιαίας και Ανεξάρτητης Μακεδονίας»,που θα αποσπούσε από τον Τίτο και τα Σκόπια. Για αυτό επιστρατεύτηκαν οι βουλγαρόφωνες από τη Βαρδαρία ως «εθελοντές», και επιτέθηκαν 6000 καθίκια.

   Στη Φλώρινα δεν επιτεθήκαν  οι «συμμορίτες – κομιτατζήδες» του εθνοπροδοτικού ΚΚΕ, αλλά οι Βουλγαρόφρωνες  του VMRO από τα Σκόπια, μαζί με Αλβανούς και ελληνόφωνα κόκκινα καθάρματα για να ιδρύσουν τη ΝόβαΜατσεντόνιγια

Μετά την  τελική νίκη στο Βίτσι και τον Γράμμο, οι βουλγαροσταλινικοί ίδρυσαν στην Πολωνία  το 1952 την οργάνωση «Ιλιντεν» για να καταγγείλουν  τη συμπαιγνία Αθήνας-Βελιγραδίου, και αποκαλούσαν την «Μακεδονία του Αιγαίου» και τη Μακεδονία του Βαρδάρη»  ,  «υποδουλωμένες στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό»,  και καλούσαν τους «Μακεδόνες» να εξεγερθούν κατά του προδότη Τίτο.


φωτό ἀπό ἐδῶ
Μπορεῖτε νά διαβάσετε ἀναλυτικά γιά τήν μάχη ἐδῶ : Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (12 Φεβ.1949) 

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Μάρσαλ καί Καραμανλῆς,Ζάεφ καί ὁ ῥαββίνος τοῦ AJC,Κούλης,Ντόρα,Καμμένος,Τσίπρας καί 7ετία καί ἡ ἰδιοφυής κόρη τοῦ ΓΑΠ !


Αὐτά δέν θά σᾶς τά πῇ κανένα μέσον μαζικῆς ἐξαπατήσεως ! Καλησπέρα Κύριε Βί ! 


Γιά τήν διασπάθισιν τῶν κονδυλίων πού ἦρθαν στήν Ἑλλάδα μέσῳ τοῦ σχεδίου Μάρσαλ,ἕνα ἀπό τά θέματα τῆς ἐκπομπῆς. Καί μιά καί βιώνουμε (τό κατασκευασμένο καί σωτήριον γιά τήν συριζοκυβέρνησιν) σάνδαλον τῆς μεγάλης φαρμακευτικῆς ἑταιρείας,μποροῦμε νά κάνουμε τούς ἀναλόγους συνειρμούς.

Θ. Σοφούλης,Μάρσαλ καί ...πίσω ὁ Καραμάν αλής. φωτό
Ὄχι δῆλα δή,πώς δέν ἔχουμε καί ἄλλα παρόμοια σκάνδαλα νά κάνουμε τίς συγκρίσεις καί νἀ δοῦμε τούς συνήθεις ...ὑπόπτους,ἀλλά ἐδῶ γίνεται λόγος γιά ἕνα σχέδιον παγκοσμίου ἐμβελείας. Διότι δέν μπορεῖς νά μήν κάνεις τήν ...περίεργη σκέψιν : ἐκεῖ πού οἱ ἀμερικανοί δέν ἤθελαν νά ἐμπλακοῦν στόν Β΄μεγάλο πόλεμον,ὄχι μόνον τό ἔκαναν (θυμᾶσθε τήν αἰτίαν, μέσῳ τοῦ ,ἐπίσης περιέργου,βομβαρδισμοῦ στήν βάσιν τους στό Πέρλ Χάρμπορ ἀπό τούς συμμάχους τῶν γερμαναράδων,τούς Ἰάπωνες),ἀλλά μετά ἔβαλαν πλώρη,γιατί εἶναι καί πολύ ...συμπονετικοί,νά βοηθήσουν τήν κατεστραμένη Εὐρώπη,ἀφοῦ τήν χώρισαν σέ οἰκόπεδα πρῶτα μέ τά κομμούνια τοῦ Στάλιν καί τίς ἀλεποῦδες τούς Ἐγγλέζους.

Ἕ,ἐδῶ στήν Ἑλλάδα,τοῦ προσκυνοῦμε τόν παγκόσμιον ἀφέντη,ὑποτακτικῶν,ἔγινε γλέντι τρικούβερτο !

Κατ'ἀρχάς : Ποιό μεγάλης ἐμβελείας πολιτικό πρόσωπο,τῆς ἑλλαδικῆς,εἶχε φιλοξενηθῇ στό σπίτι τοῦ στρατηγοῦ Μάρσαλ,γιά μερικές ἑβδομάδες; Ἐλα ντέ !

Γιατί ὁ Γκρουἐφσκι,τῶν Σκοπίων,δαπάνησε ἕνα ὑπέρογκο ποσόν γιά νά φτιάξῃ τό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου;

Μαθαίνουμε ἐπίσης γιά τό νέο μουσεῖον ὀλοκαυτώματος τῶν ἑβραίων πού ἑτοιμάζεται στήν Θεσσαλονίκη (ναί,πάλιν ἐκεῖ,στήν Σαλόν,τήν  β΄ Ἱερουσαλήμ,τῶν ἑβραίων) τό μεγαλύτερον στήν Εὐρώπη,παρακαλῶ !

Ποιός ὁ ῥόλος τοῦ ...διαλλακτικοῦ σκοπιανοῦ προέδρου,Ζάεφ;
Γιατί βρίσκεται κάθε καλοκαίρι στήν Χαλκιδική,σέ ἰδιόκτητο σπίτι;
Γιατί συναντήθηκε πρό ὁλίγου καιροῦ μέ τόν ῥαβίνο Άντριου Μπέϊκερ (Δ/ντής τῶν ἑβραϊκῶν διεθνῶν ὑποθέσεων στήν ἑβραϊκή ἀμερικανική ἐπιτροπή ,τοῦ γνωστοῦ καί μή ἐξεραιτέου AJC American Jewish Committee. )

Ἰδοῦ καί ἡ εἰκών ἀπό ἰστοσελίδα τῶν Σκοπίων καί τό θέμα μέ τήν ἐν λόγῳ συνάντησιν,ἐδῶ:

Zoran Zaev- Rabbi Andrew Baker
Ὁ Κούλης ὁ γουρλομάτης,ἀμέσως μετά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐρντογάν στήν Ἀθῆνα,ἔγραψε σέ μέσο κοινωνικῆς δικτυώσεως κάτι πού ἀποδεικνύει τήν προπαγάνδα ὑπέρ τῶν τούρκων καί κάποιας ἐπικείμενης ...συνομοσπονδίας,ἴσως; Ἀκοῦστε τί ἔγραψε,ὁ άθεόφοβος...

Τί ἦταν ὁ τουρκικός φόρος βαρλίκ,πού ἐπέβαλλαν οἱ τουρκαλάδες τό 1942,στούς ἐναπομείναντες ἐκεῖ,Ἕλληνες;

Τί εἶπε πώς σιχαίνεται ἡ Μπακογιάννη ; Ἡ Ντόρα πού ἔγινε βουλευτής καί ὑπουργός καί ἀρχηγός κόμματος καί γενικῶς γνώρισε καί γνωρίζει δόξες μεγάλες στόν χῶρον τῆς πολιτικῆς χάριν ἐνός θανάτου.Ναί,τοῦ θανάτου τοῦ ἰδίου τοῦ συζύγου της ! Τί εἶπε; Ἀκοῦστε καί αὐτό καί εἴτε φρῖξτε εἴτε σκεφθεῖτε πού ἀνήκει γιά νά μισῇ τόσο πολύ τούς Ἕλληνες...

Ἄ,ναί,μίλησε καί γιά τίς πολιτικές ῥῖζες τοῦ Καμμένου ! ! ! Ἀπό άλλοῦ ξεκίνησε,ἀλλοῦ βρέθηκε καί ἀλλοῦ ὑπάρχει σήμερα. {'αντως γιά τήν τελευταῖα του ἐπιλογή μέ τά κομμούνια τοῦ τσυριζα,δέν νομίζω νά εἶναι καί πολύ μακριά ἱδεολογικῶς...Θυμᾶσθε τί εἴχαμε γράψει;

Οἱ κομμουνιστικές ῥίζες τοῦ Καμμένου... 

Καί σέ ποιόν ὁ Κοτζιᾶς ἀναθέτη εἰδικές ἀποστολές στό ἐξωτερικό ; Ποιός εἶναι ὁ ἑξάδερφος τοῦ Τσίπρα τοῦ ὁποίου ἡ οἰκογένεια εἶχε στενές σχέσεις μέ τήν κυβέρνησιν Παπαδοπούλου; 

Ἀκόμη,ποιά ἡ περίεργος σχέσις τῆς ἐκκλησίας μέ τήν οἰκογένεια Τσίπρα ; Καί κατα σύμπτωσιν ἀπό συνονομάτους Ἀρχιεπισκόπους ! Ἱερώνυμος Α΄(Παῦλος Τσίπρας-πατήρ,),Ἱερώνυμος Β' (Ἀλαβάνος καί Τσίπρας) ! ! !  

Ἀλλά καί γιά τήν κόρη τοῦ ΓΑΠ,ἀκούσαμε καί μείναμε,κυριολεκτικῶς ΕΝΕΟΙ ! ! ! 

Τοῦρκοι ἐπιχειρηματίες,μέ 1 ἑκατομμύριο μετρητά,ἀγοράζουν ἀβέρτα,σπίτια Ἑλλήνων, στήν Ἀλεξανδρούπολη ! Καί ἑτοιμάζουν ξενοδοχειακές ἐγκαταστάσεις στήν περιοχή. 

Καί γιά τήν παραποίησιν ἐθνοσήμου,ἀπό τήν συριζοκυβέρνησιν,μέσῳ τῶν προπαγανδιστικῶν σπότ πού ἐμεῖς βεβαίως πληρώσαμε γιά νά φτιάξῃ τήν εἰκόνα του ὁ Axel καί τό λοιπό γκουβέρνο. Τά διαφημιστικά σπότ μπορεῖτε νά τά δεῖτε ἐδῶ

Αὐτά ἀναλυτικῶς,σέ μία ἀποκαλυπτικότατη καί πάλιν,ἐκπομπή τοῦ Κυρίου Βί .


Ἡ Πελαγική

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Γιά ἀκοῦστε αὐτόν τόν κύριον,ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον ! Παρακαλῶ, ὁ Mr V !

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΣΚΟΠΙΑ καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα,ἀπό τόν Mr V

Μά καλά,τόσο ἔρωτα ἔχουν μέ τήν ἑπτάφωτον λυχνία τῶν ἑβραίων;Μά ὅλοι,ὅλοι πιά,πρέπει νά πηγαίνουν καί νά ἀνάβουν αὐτήν τήν λυχνία;

Τί στό καλόν,οὔτε τό σύμβολον τῆς θρησκείας τους νά ἦταν !


Ἤ,μήπως εἶναι; ! ! !Ἰδοῦ καί ὁ Παυλόπουλος (πρόεδρος τῆς δημοκραίας τους) :


Αὐτός μάλιστα,τό ἔκανε ἀνήμερα τῆς ἡμέρας τοῦ συλλαλητηρίου στήν Ἀθῆνα. Ἔ, ὅλο καί κάτι μᾶς λέει αὐτό,ἔ; 

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΕ ΤΗΝ ΕΠΤΑΦΩΤΗ ΛΥΧΝΙΑἩ Πελασγική

Στήν τελικήν εὐθεία ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων τά δίνει ὅλα !


Ἔχουν μπεῖ ἤδη στήν τελικήν εὐθείαν τά σχέδια τῆς ΝΤΠ καί φαίνεται πώς δέν κρατοῦν κανένα πρόσχημα,δέν κρύβονται πίσω ἀπό θολές εἰκόνες καί κρυμμένα σύμβολα. Τά δίνουν,πλέον ὅλα γιά ὅλα !

Στήν γραμμή αὐτή καί οἱ ἑταιρεῖες - πιόνια τους ἤ βιτρίνες τους,φορτσάρουν μέ ταχύτητα πυραύλου !

Ὁ σατανισμός,ὁ πολυπολιτισμός,ἡ ὁμοφυλοφιλία,ἡ πανθρησκεία εἶναι τά ποθούμενά τους καί δέν κρύβουν τήν χαρά τους γιά νά τά δοῦν ἑδραιωμένα σ'ἕναν κόσμο ἀλλόκοτο πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν.

Γιατί,ὅμως,εἶναι τό ζητούμενον.

Μά γιατί αὐτό θά εῑναι τό τελικό στάδιον τοῦ παγκόσμιου άλαλούμ πού θά φέρῃ καί τήν ὁριστική σύγκρουσιν τῶν ἐθνῶν. Τό ποθούμενον : Τόν Γ΄Π.Π. πόύ θά ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ στά ἐπίπεδα πού ἐκεῖνοι ἐπιθυμοῦν...

Δεῖτε τά βίντεο μέ τίς διαφημίσεις (χά, διαφημίσεις...) τῶν Goodys καί Toyοta καί θά καταλάβετε..

Ἡ Πελασγική

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ὅλα ἐδῶ πληρώνονται ! «Γαμῶ τίς διαδικασίες σας» !


Όταν ο κ. Σαμαράς με τον φαλακρό Ιουδαίο δικηγόρο του Ρότσιλντ, «κομματικοποιούσαν» την «ανεξάρτητη» Δικαιοσύνη, και έστηναν την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής με τους «Συριζοανακριτές» και τους προστατευόμενους «Συριζοψευδομάρτυρες», δεν περίμεναν ότι ο «Δαβίδ του FBI»,  (που είναι «ανώτερο κλιμάκιο»),  θα εύρισκε προστατευόμενους «Συριζοψευδομάρτυρες», για να κρατήσει τον Αλεξ Οβριόπουλο στην Εξουσία, ώστε να παραχωρήσει τη Μακεδονία, να αναγνωρίσει το Κόσσοβο και τους Τσάμηδες και να μετατρέψει τον ελληνικό χώρο σε Κέντρο διερχομένων Ισλαμιστών.

Όλα εδώ πληρώνονται.

Όπως λέει και η παροιμία:« Επίσκοπε τον Δαμαλά δίχως νου, δίχως μυαλά, τα μικρά δε σάρεσαν τα μεγάλα γύρευες. Τώρα κούνα τ’ αραπόπουλο». 

Ο αμερικανός φίλος Λίντον Τζόνσον είπε το 1964 στον (ιουδαίο) πρέσβη Αλέξανδρο Μάτσα : «Γαμώ το Κοινοβούλιο και το Σύνταγμα σας»! Επομένως , τώρα ο Ύπατος Τζέφρεϋ (Πύατ) επαναλαμβάνει : «Γαμώ τις διαδικασίες σας»!. 


ΥΓ, Πιστεύω ότι ο κ. Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας, ο κ. Παπάς, και ο κ. Παναγώταρος, ως μεγαλόθυμοι, όταν προφυλακιστεί από το Ανταρτοδικείο ο κ. Σαμαράς, να του πηγαίνουν πορτοκάλια στον Κορυδαλλό, ως καλοί Σαμαρείτες.

Δελτίο τῶν 11

Σχόλιον ἀπό Πελασγική : Ὄχι πώς πιστεύω ὅτι θά ὑπάρξῃ μία τέτοια ἐξέλιξις,ἁπλῶς, μοῦ ἄρεσε τό κείμενον τοῦ Δελτίον 11 ! 

Γιά μένα,πάντως,αὐτό πού προέχει εἶναι τό θέμα τῆς προδοσίας τῆς Μακεδονίας !


Εἶστε τόσο ξεφτύλες,ἐσεῖς τοῦ Συστήματος,μά τόσο ξεφτύλες,πού ῥίξατε ἕνα τέτοιο θέμα στόν ἑλληνικό λαό,γιά νά περάσετε τήν προδοσίας σας ! 

Μία προδοσία πού δέν θά ἔχῃ προηγούμενον καί τό χειρώτερον ἴσως,θά ἔχῃ ἐπόμενον...

Γιά ἐμένα λοιπόν,αὐτό πού προέχει καί μέ ἀπασχολεῖ συνεχῶς εἶναι ἡ προστασία τῆς Κληρονομιᾶς μου,τῶν ἀξιῶν μου,τῆς Ἱστορίας μου. 


Τό νά μπαίνω σέ μία διαδικασία στύλ Κοσκωτᾶ καί Ζήμενς,μέ τήν γνωστή κατάληξιν,εἶναι πέραν κάθε δικῆς μου ἐπιλογῆς. 

Καί τά συνηθισμένα μαγειρέματα καί συνταγές τῶν ἀνθελλήνων καί ἀλλοφύλλων πού μᾶς κυβερνοῦν τά ῥίχνω στά μοῦτρα τους. 

Βρέ ὄντα,ὁ Ἑλληνισμός θά κυριαρχήσῃ καί μάλιστα παγκοσμίως καί πάλιν ἠττημένοι θά βρεθεῖτε ὅπως καί τότε χιλιετηρίδες πρίν,ξέρετε ἐσεῖς...

Ἡ Πελασγική 

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Τό σκάνδαλον τούς ἔσωσε,τούς σώζῃ καί θά τούς σώζῃ ! Ἄ, ναί καί κάποιοι περίεργοι ...πατριώτες μέ ἡμερομηνία λήξεως...


Καί αἴφνης ξεχάστηκε τό συλλαλητήριον,ἔμεινε κατά μέρος ἡ παλλαϊκή ἀντίδρασις πρός μία κυβέρνησιν πού μέ τόν πλέον αἰσχρό καί ἄκρως ἀντεθνικό τρόπον διαχειρίζεται ἕνα θέμα ὑψίστης σημασίας γιά τό Ἔθνος καί τήν ἱστορική του κληρονομιά,γιατί; Μά γιατί μᾶς προέκυψε τό σκάνδαλο τῆς γνωστῆς καί μή ἐξαιρετέας γιά τίς ρεμοῦλες καί τίς μῖζες της,γιά τήν παράνομη προώθησιν τῶν προϊόντων της τόν ἀθέμιτον ἀνταγωνισμόνἐταιρίας,σέ ἐπίπεδον ὅμως πολύ ὑψηλῶν «προδιαγραφῶν»,ἀφοῦ φαίνεται νά ἐμπλέκονται ἀπό ὑπουργούς ἔως καί πρωθυπουργούς ! 

Καί νά πού ὁ ἐκτονωμένος πλέον Ἕλλην πολίτης (ἔ, δύο συλλαλητήρια δέν ἦσαν καί λίγο πρᾶγμα ! ),σήμερα ὅλη μέρα συζητᾶ γιά τίς ἐμπλοκές σέ χρηματισμόν τοῦ Σαμαρᾶ,τοῦ Βενιζέλου,τοῦ Γεωργιάδη,τοῦ Λοβέρδου καί τοῦ Πικραμενου ! 

Μεγάλη ὑπόθεσις ! Ὦ,ναί,πολύ μεγάλη ὑπόθεσις ! 

Καί κάπου ἐκεῖ,στόν ντόρο καί τόν σαματᾶ πού σταματημό δέν θά ἔχῃ,θά σκάσῃ καί τό Gorna Makedonijaka καί χαμπάρι δέν θά πάρῃ ὁ Ἕλλην πού θά ἔχῃ ἀφήσῃ τόν πατριωτισμό καί θά ἔχῃ πιάσῃ τό ...κουτσομπολιό ! 

Γιατί,βρέ χαζά,μᾶς ξέρουν καί ἀπό τήν καλή καί ἀπό τήν ἀνάποδη. Καί,σοῦ λέει,ἄφησέ τους νά ἐκτονωθοῦν σέ δύο ἀπανωτά συλλαλητήρια καί μετά ῥῖξτε τους καί ἕνα σκάνδαλο μέ χοντρά καί βαρβάτα ὀνόματα καί ὅλα θά πᾶνε κατά πώς θέλουμε. 

Ναι,κατά πώς θέλουν,διότι νομίζετε πώς θά γίνῃ ἔστω καί τό ἐλάχιστο στό θέμα τοῦ σκανδάλου ; Ἐδῶ εἴμεθα καί θά δεῖτε πώς θά κουκουλωθῇ καί πώς θά βγοῦν καθαρές καί πάλευκες περιστερές ὅλοι τους. Καί θά ἔχουν καί τό πάνω χέρι μετά ! 

Καί οἱ συριζανελ θά μᾶς προκύψουν καί ...ἐξυγιαντές ! ! ! 

Δέν εἴδατε ποιόν ἔβαλαν νά διαβάσῃ τήν δικογραφία καί τίς παραπομπές; Τήν Τασία παρακαλῶ ! Καί πῶς τά διάβαζε ἡ ἄτιμη,λές καί ἀναφωνοῦσε βραβεῖα ! ! ! 
Μωρέ,ὅλα τά ἔχουν μελετημένα καί κανονισμένα στό ἀκέραιον ! 

Γιά νά μήν ἀναφερθῶ τώρα,πού θά τό κάνω,γιά τούς κυρίους καί τίς κυρίες τῆς ὀργανωτικῆς γιά τά συλλαλητήρια. 
Ἀλήθεια,ἕνα τέτοιας βαρύτητος θέμα,σταματᾶ σέ δύο συλλαλητήρια; Ἰκανοποιοῦνται οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ Ἕλληνος πολίτου πού βλέπει νά τοῦ προδίδουν τήν Ἱστορίαν του,τίς ἀξίες του καί τήν κληρονομιά του,κάποιοι ἀνθέλληνες,προδότες πού θέλουν νά λέγονται κυβερνήτες τῆς χώρας,μέσῳ δύο συλλαλητηρίων; 

Καί κυρίως,ὅταν βλέπουν μέ πόση ἀπαξίωσιν ἀντιμετώπισαν καί τίς δύο παλλαϊκές ἀντιδράσεις,μποροῦν νά ἐφησυχάσουν; 
Τό ἐλάχιστον πού θά μποροῦσαν νά κάνουν εἶναι ἕνα συλλαλητήριο σέ κάθε πρωτεύουσα νομοῦ,κάθε Κυριακή. Συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως νά μήν ἀφήνουν νά ἡσυχάσῃ κανείς ! 
Τό λιγώτερον. 

Καί ἀντί αὐτοῦ,σιωπή...

Φαίνεται πώς ὁ ...Θεοδωράκης τούς κάλυψε δεόντως...

Γι'αὐτό σᾶς λέω,τό σκάνδαλο,τό σκάνδαλο,τό σκάνδαλο τούς ἔσωσε,τούς σώζῃ καί θά τούς σώζῃ ! 
Ἄ, ναί καί κάποιοι περίεργοι ...πατριώτες μέ ἡμερομηνία λήξεως...

Ἣ Πελασγική

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Ποιός εἶναι πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν σύστασιν τοῦ κειμένου πού θα ὑπογράψουν Ἑλλάς καί Σκόπια γιά τήν σύνθετη ὀνομασία; Ναί,ἕνας ἑβραῖος,ὁ γνωστός Ῥοζενστάϊν ἤ Ῥοζάκης !


Μήπως ἐνθυμεῖσθε τόν κακό χαμό πού ἔγινε,στήν βουλή,ὅταν ἀκούστηκε τό πραγματικό ὄνομα τοῦ Ῥοζάκη,ἀπό Ἕλληνα βουλευτή; Τότε,τό 1998,πού ἡ Δαμανάκη ἐξεμάνη καί οὔρλιαζε βγάζονατς ἀφρούς ἀπό τό στόμμα καί ἀποκαλύπτοντας πώς ΚΑΙ αὐτή εἶναι ἑβραία :
20 χρόνια μετά καί ἡ βουλή σείεται καί πάλιν γιά χάριν τοῦ Ῥοζάκη-Ῥόζενστάϊν !

Αὐτόν λοιπόν θεώρησαν ὡς τόν πλέον ...εἰδικό γιά νά προεδρεύσῃ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς,ἡ ὁποία θά συντάξῃ τό νομικόν κείμενον γιά τήν συμφωνία πού θά ὑπογραφῆ μεταξύ Ἑλλάδος καί Σκοπίων καί θά ἔχῃ διεθνή ἰσχύ καί θά ἀφορᾷ τήν σύνθετον ὀνομασίαν.

Βεβαίως στήν ἐπιτροπή αὐτή εἶναι ἐπιλεγμένοι ἕνας κι'ἕνας,ἀνάμεσά τους μάλιστα καί ἡ κουμπαρα τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας τους,Παυλόπουλου,κάποια Φαίη Παζαρτζῆ ἡ ὁποία διατηρεῖ καί ΜΚΟ,παρακαλῶ ! Διαβᾶστε : Ἡ κουμπάρα (μέ ΜΚΟ) τοῦ Προκόπη Παυλόπου ὑπογράφει τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας


Ἐγώ ὅμως θά ἐπιμείνω μέ τόν Ῥόζενστάϊν καί θά θυμήσω τά λόγια τοῦ Πρέσβεως τῆς Κύπρου στό Τέλ -Ἀβίβ,ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπισημάνῃ : « Ακόμη και το 2000 όλοι όσοι ασχολούνταν με το κυπριακό ζήτημα ήταν εβραϊκής καταγωγής. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Κύπρου στο Τελ-Αβίβ. Συγκεκριμένα, κατά τον πρέσβη, ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας Ρίκφιντ, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Φαϊσάλ, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Χόλμπρουκ, η πρώην προϊσταμένη του Μ. Ολμπράϊτ, αλλά και ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών Χ. Ροζάκης είναι εβραϊκής καταγωγής. 'Όπως άλλωστε και οι Σίσκο, Κίσιγκερ κ.ά.»

Μήπως,λέω μήπως,τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας μας; Καί μήπως,ξαναλέω μήπως,ἐκεῖνο τό μῖσος πού λέγαμε : Ἀποτελεῖ ἱστορική βεβαιότητα ὅτι οἱ ἑβραῖοι μισοῦν τήν Μακεδονία  ,  εἶναι μία πραγματικότης πέραν κάθε ἀμφιβολίας ;

Ἔμ, τυχαίως τόν ἐπέλεξε ὁ Κοτζιᾶς γιά τήν θέσιν αὐτήν; Ὄχι,βεβαίως. Ὅπως καθόλου τυχαίως δέν βραβεύθηκε ἀπό τό παγκόσμιο σύνδεσμο ἑβραίων ὁ ἴδιος ὁ Κοτζιᾶς : Rosh Hashanah,μεγάλη ἑορτή γιά τούς ἑβραίους,μεγάλη βράβευσις γιά τόν Κοτζιᾶ ! 

Καί μιᾶς καί τό μόνον πού βιώνουμε,συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως,ἀπό τήν σύστασιν τοῦ νεοΕλληνικοῦ κράτους (1827),εἶναι προδοσίες καί μόνον,δέν μποροῦμε παρά νά πιστέψουμε πώς μόνον Ἕλληνες δέν εἶναι αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν κι' ἐξουσιάζουν. Ἄλλως τε, τό εἶχε ὁμολογήσῃ καί ὁ μισο-ἑβραῖος Γιώργος Παπανδρέου,ἐντός βουλῆς : 


Μᾶλλον,ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῆς, θά πρέπει νά ἀπαιτοῦμε βιογραφικόν καταγωγῆς,τουλάχιστον 200 χρόνων, ἀπό κάθε πολιτικό πού ζητᾶ τήν ψήφον μας. Μήπως κι'ἔτσι μπορέσουμε νά ἔχουμε ὡς Ἔθνος μία καλύτερη μοῖρα...

Υ.Γ. Ἀνάμεσα στούς ὑπερασπιστές τοῦ Ῥοζενστάϊν-Ῥοζάκη,ἦταν καί ὁ Κουμουτσάκος τῆς ΝουΔου:
 «Δεν μπορεί να λέγονται αυτά μέσα στη Βουλή των Ελλήνων για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κοσμήσει την ελληνική επιστήμη και στο εσωτερικό και στο διεθνές περιβάλλον.... Πέντε λεπτά πριν, λοιπόν, είχα ο ίδιος αναφερθεί με τα καλύτερα δυνατά λόγια εκτίμησης και σεβασμού προς έναν καθηγητή με τον οποίο άλλωστε έχω και προσωπική φιλία, τον κ. Ροζάκη »
 Κι'ἔλεγα κι'ἐγώ γιατί ἄναψε τό κερί τῆς Χάνουκα; ! ! ! 

Βρέ,πᾶρτε το χαμπάρι,εἶναι πολλοί,πάρα πολλοί ! ! !


Ἡ Πελασγική 

Ὁ Θεός τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Λαός της ἔβαλαν τήν ὑπογραφή τους γιά τήν Λευτεριά τῆς Πατρίδος καί δέν τήν παίρνουν πίσω !


2 ἑκατομμύρια κόσμος ,στό μεγαλύτερο συλλαλητήριο πού ἔχει γίνῃ ποτέ στήν Ἑλλάδα ! 

Ὅπως εἶχε εἰπῆ καί ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,πού σάν σήμερα ἔφυγε ἀπό τήν ζωήν : «Ὁ Θεός ἔβαλε τήν ὑπογραφή του γιά τήν Λευτεριά τῆς Ἑλλάδος καί δέν τήν παίρνει πίσω»,σήμερα μποροῦμε νά συμπληρώσουμε στήν ἀνωτέρῳ φράσιν καί τόν Λαό !

Ἕναν λαό πού σύσσωμος προσῆλθε νά βροντοφωνάξῃ στή διεφθαρμένη πολιτική ἡγεσία πώς δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως ἀρμοδιότητα νά διαπραγματεύεται τήν Ἐθνική του Κυριαρχία,τήν Ἱστορία του,τήν Κληρονομιά του. 

Ἄς τό καταλάβουν μία καί καλή,ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ !  

Ἡ Πελασγική

Ζωντανά τό Μέγα Συλλαλητήριον τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν Μακεδονία

Παρακολουθεῖστε τό Μέγα Συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν Μακεδονία,ζωντανά ἀπό τήν Βεργίνα τηλεόρασιν

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Τώρα ἀρχίζουν ὅλα.Νῦν, ὑπέρ πάντων,ὁ ἀγών !


Στό αὐριανό Συλλαλητήριο,θά παραστοῦν Πατριῶτες Ἕλληνες,πού δέν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μέ τόν πολυ-πολιτισμό,τίς ἀνοιχτές κοινωνίες,τίς ἀνοχές στίς ...διαφορετικότητες,τήν ἰσότητα τῶν φύλλων,στήν διαλυμένη οἰκογένεια. 

Θά παραστοῦν Ἑλληνίδες,Ἕλληνες καί Ἑλληνόπουλα πού θέλουν νά πάρουν τήν Πατρίδα τους πίσω,πού ἀγαποῦν τήν κληρονομιά τους,σέβονται καί τιμοῦν τήν προσφορά τῶν προγόνων τους πού μέ τό ἴδιο τους τό αἷμα ἐπέτυχαν τόν ἐλεύθερο ἀέρα πού ἀναπνέουμε σήμερα καί οἱ ἐξουσιαστές μᾶς στεροῦν μέσῳ τῶν 100ετιῶν μνημονίων. 

Ἑλληνίδες,Ἕλληνες,Ἑλληνόπουλα πού θέλουν νά προχωροῦν μέ ψηλά τό κεφάλι,νά δέχονται τόν σεβασμό τῶν πολιτισμένων λαῶν πού θά ἀναγνωρίζουν τήν μεγίστη προσφορά τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Ὑφήλιον.  

Ἑλληνίδες,Ἕλληνες,Ἑλληνόπουλα πού βαρέθηκαν πιά τήν κόκκινη προδοσία καί ἀηδίασαν ἀπό τήν ἀριστερή ὑποκρισία. 

Χονέψτε το,σᾶς ἀρέσει ἤ ὄχι,τό πρᾶγμα πῆρε τόν δρόμο του καί αὐτός ὁ δρόμος ἕνα μονάχα τέλος θά ἔχῃ : Τήν Ἑλλάδα στό βάθρο,πού παγκοσμίως,τῆς ἀξίζει. Τελεία καί παῦλα._Ἡ Πελασγική 

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Ἀποτελεῖ ἱστορική βεβαιότητα ὅτι οἱ ἑβραῖοι μισοῦν τήν Μακεδονία


Ἐξ' αἰτίας τῆς Μακεδονίας οἱ Ἑβραῖοι γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τους πήγαιναν στά γυμνα­στήρια. Γιά πρώτη φορά πλένονταν. Γιά πρώτη φορά ἐρω­τεύονταν ἐλεύθερα. Γιά πρώτη φορά ἀμφισβητοῦσαν τούς «ἀλάθητους» ὁδηγούς τῆς ἐρήμου. Γιά πρώτη φορά ἀμφι­σβη­τοῦσαν τήν ἀξία τῆς ἑβραϊκῆς τους καταγωγῆς. Ἑλληνικά μιλοῦσαν μεταξύ τους καί στήν ἑλληνική γραμ­ματεία ἀναζητοῦσαν ἀπαντήσεις στά θεμελιώδη ζητήματα πού τούς ἀφοροῦσαν.


Ἄμα σᾶς λέω ἐγώ πώς τό μῖσος κρατᾶ χιλιετίες,νά μέ ἀκοῦτε.

Δέν εἶναι ἀστεῖα πράγματα,ἀλλα σοβαρότατα καί ἔχουν ἱστορικό ὑπόβαθρον καί στοιχεῖα ἀδιάσειστα !

Ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε μέ πολύ συντονισμένες ἐνέργειες πού βασίζονται σέ σχέδια τοὐλάχιστον ἑκατονταετίας καί πού βῆμα -βῆμα ἐκτελοῦνται τά τελευταῖα 45 χρόνια.


Κουμουτσάκος τῆς ΝουΔου καί αὐτός ὅπως ὁ Κουΐκ καί ὁ Γαβρόγλου,ἄναψε τό κερί στήν Χάνουκα
Βεβαίως τό μῖσος ἀφορᾶ ὁλόκληρον τόν Ἑλληνισμό καί εἶναι χιλιετηρίδων,ὅμως γιά τήν Μακεδονία συγκεκριμένως ἔχουν εἰδικό σχέδιον ἀπό τόν προηγούμενο αἰῶνα,πού ἔχει φθάσῃ σχεδόν στήν ὁλοκλήρωσίν του.

Ἄν τά καταφέρουν ; Αὐτό ἐναπόκειται σ'ἐμᾶς καί στό μέγεθος καί τήν δύναμιν τῆς ἀντιστάσεώς μας.

Ἄς δοῦμε ὅμως,ἀκόμη μία φορά τό θέμα Μακεδονία καί τό μῖσος τῶν ἑβραίων γι'αὐτήν, ἀπό τό βιβλίο τοῦ Παναγιώτη Τραϊανοῦ  «Ἀρμαγεδών» καί τό κεφάλαιον : Ἀντίοχος καί Μακκαβαίοι.Η Μακεδονία αποτέλεσε τον πιο ισχυρό εχθρό του εβραϊσμού, γιατί τον απείλησε με τον ανεξέλεγκτο εξελ­ληνι­σμό των Εβραίων, που άφηνε τους ραβίνους χωρίς "ποίμνια". Αφαιρούσε από το σύστημά τους Εβραίους. "Αφυδάτωνε" από έμψυχο δυναμικό το εβραϊκό σύστημα. Τους έκανε Έλληνες.

Εξαιτίας της Μακεδονίας οι Εβραίοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους πήγαιναν στα γυμνα­στήρια. Για πρώτη φορά πλένονταν. Για πρώτη φορά ερω­τεύονταν ελεύθερα. Για πρώτη φορά αμφισβητούσαν τους "αλάθητους" οδηγούς της ερήμου. Για πρώτη φορά αμφι­σβη­τούσαν την αξία της εβραϊκής τους καταγωγής.

Ελληνικά μιλούσαν μεταξύ τους και στην ελληνική γραμ­ματεία αναζητούσαν απαντήσεις στα θεμελιώδη ζητήματα που τους αφορούσαν.

Αυτό ήταν τρομερό για το πρώτο και πιο αυθεντικό έθνος στον κόσμο.

Τα παιδιά "απαρνούνταν" τους γονείς τους. Τα παιδιά δεν ήθελαν την πολιτισμική τους "κληρο­νομιά". Ο κρίκος του αίματος, που συνέδεε μεταξύ τους τα μέλη του έθνους, είχε πλέον σπάσει. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έθιγε απόλυτα τους ηγέτες του και δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν. Θα έμεναν χωρίς λαό. Στα σκουπίδια της ιστορίας θα κατέληγαν.

Οι ίδιοι άνθρωποι που αποφά­σι­σαν κάποτε ότι "συμφέρει" το έθνος να θανατωθεί ο Ιησούς, γιατί τους έπαιρνε τον λαό, αποφά­σισαν ότι εθνι­κός τους εχθρός είναι οι Έλληνες, για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Τον Ιησού Τον σταύρωσαν για να Τον "ξεφορτωθούν", ενώ τους Έλληνες ως λαό, απλά προσπα­θούν να τον μπλέκουν σε περιπέτειες, για να μην ισχυρο­ποιηθεί ξανά και τους απειλήσει.

Στη Χανουκά γιορτάζουν τα κατορθώματα των Μακκαβαίων. Μα τι έκαναν επιτέλους αυτοί οι Μακκαβαίοι; Γιατί μπαίνουν τόσο πολύ στην καθημερινότητα των Εβραί­ων μετά από δύο χιλιάδες χρόνια; Γιατί άλλαξαν τόσο πολύ την ιεράρχηση των θρησκευτικών γιορτών σε ένα έθνος με άπειρους "αγίους" και "προφήτες";

Μήπως αντιστάθηκαν σε έναν πανίσχυρο εισβολέα και διασφάλισαν την ελευθερία των συμπατριωτών τους, όπως έκανε για παράδειγμα ο Λεωνίδας; Μήπως επαναστάτησαν εναντίον ενός κατακτητή, εξασφαλίζοντας ένα ανεξάρτητο κράτος για τους συμπατριώτες τους, όπως έκανε για παρά­δειγμα ο Κολοκοτρώνης; Αυτοί όλοι είναι εθνικοί ήρωες, γιατί υποτίθεται εξυπηρέτησαν τα εθνικά συμφέ­ρον­τα του λαού στον οποίον ανήκαν.

Οι Μακκαβαίοι προφα­νώς είναι κάτι παραπάνω από τους συμβατικούς εθνικούς ήρωες, γιατί σχεδόν λατρεύονται σαν άγιοι και όχι απλά σαν εθνικοί ήρωες.

Τι έκαναν λοιπόν οι Μακκαβαίοι και οι Εβραίοι τους λατρεύουν στην κυριολεξία; Η ιστορία λέει ότι υπό μακε­δονική κατοχή επαναστάτησαν και κατέλαβαν για κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα τον Ναό του Σολομώντα. Στα χρόνια του Αντίοχου του Δ’ του Επιφανή πήγαν υπό την καθοδήγηση του Ιούδα του γιου του Ματαθία και κατέλα­βαν τον Ναό του Σολομώντα. Με βάση μια συμβατική εθνική πολιτική δεν έκαναν τίποτε το σπουδαίο. Στρατιω­τικά, οικονομικά και πολιτικά θα έλεγε κανείς ότι έκαναν μια "τρύπα" στο νερό.Μια ομάδα θρησκόληπτων κακομοίρηδων πήγε και έκανε μια προβοκάτσια εναντίον της επίσημης αρχής. Μερικοί άπλυτοι και δυστυχισμένοι "περιθωριακοί" της κοινωνίας έφυγαν από το χωριό τους και πήγαν και "κατέ­λαβαν" τον ναό στην Ιερουσαλήμ. Σε ένα χαλαρό από πλευράς εξουσίας σύστημα πήγαν κάποιοι φανατικοί και έκαναν μια συμβολική κίνηση. Δεν είχαν μαζί τους ούτε καν μια λίστα αιτημάτων. Δεν απαίτησαν ούτε ανεξαρτησία ούτε αυτοδιάθεση. Δεν απαίτησαν καν μια πιο ευνοϊκή φορολογική πολιτική. Πήγαν και με δολοφονικό τρόπο προ­κά­λεσαν ένα πρόβλημα, για να δρομολογήσουν κάποιες εξελίξεις. Τα γνωστά εβραϊκά κολπάκια.

Οι Μακκαβαίοι με την προβοκάτσια τους έβαλαν το "ψωμί" τους μπροστά στους Μακεδόνες και αυτοί από την άγνοιά τους έβαλαν πάνω σ' αυτό το πολυπόθητο "βού­τυρο". Οι αγράμματοι προκάλεσαν την εχθρότητα των εξουσια­στών απέναντι στους μορφωμένους και εξελληνι­σμένους Εβραίους και τους συσπείρωσαν γύρω από την αγράμματη και θρησκόληπτη ηγεσία τους. Έχυσαν αίμα μακεδονικό, για να προκαλέσουν τα αντίποινα και άρα να προκαλέσουν αιμορραγία στον εβραϊκό κορμό. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Στόχος τους δεν ήταν οι Μακεδόνες. Στόχος τους ήταν οι ανυπάκουοι Εβραίοι, που μέχρι τότε τους ξέφευγαν και μπορούσαν να "μαντρωθούν" μόνον υπό την απειλή των μακεδονικών όπλων.

Όλα αυτά τα εξασφάλισαν με μια απλή προβοκάτσια. Οι νεαροί Εβραίοι ξαφνικά μέσα σε έναν εξελληνισμένο κόσμο έπαψαν να είναι και οι ίδιοι Έλληνες. Έγιναν και πάλι Εβραίοι. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Να πάψουν να συνα­να­στρέφονται ξένους και κυρίως τους Έλληνες. Να πά­ψουν να υιοθετούν τις συνήθειές τους. Να πάψουν να πηγαίνουν στα γυμναστήρια, για να είναι όμοιοι με τους καχεκτικούς πατέρες τους. Να πάψουν να πλένονται, για να είναι όμοιοι με τους βρομύλους πατέρες τους. Να πάψουν να μιλάνε ελληνικά, για να καταλαβαίνουν μόνον τους αγράμματους πατέρες τους. Να πάψουν να μορφώ­νονται, για να μαθαίνουν την "αλήθεια" από τους ιερείς τους.

Με λίγα λόγια να επιστρέψουν στον "πάγκο" του πατέρα. Οι Εβραίοι έπρεπε να βλέπουν μόνον τους συγ­γενείς και τους ιερείς τους ως δικούς τους ανθρώπους.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της προβοκάτσιας.Ακόμα και η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ δεν αποτελεί ξεχωριστή εθνική επιτυχία γι' αυτούς. Δεν την γιορτάζουν ως τέτοια. Είναι ένα ακόμα εθνικό "πρότζεκτ", που ενισχύει τα συμφέροντα του εβραϊσμού παγκοσμίως. Για κάποιους Εβραίους το κράτος του Ισραήλ δεν σημαίνει τίποτε σημαντικό και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει στο εορτολόγιό τους με την ανάλογη έκταση. Για όλους όμως τους Εβραίους ανεξαιρέτως οι Μακκαβαίοι είναι οι εθνικοί ήρωες. Στο κράτος του Ισραήλ "διαπρέπουν" οι κάθε λογής Μακάμπι. Το έθνος προοδεύει όπως αποφάσισαν εκείνοι οι Μακκαβαίοι και απλά το Ισραήλ είναι μέρος αυτής της προόδου και όχι το θεμέλιό της, όπως θα ήταν για ένα συμβατικό έθνος.

Βλέποντας λοιπόν ο αναγνώστης όλα αυτά, καταλα­βαίνει τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Εθνικός εχθρός των Εβραίων είναι αυτός τον οποίον όρισαν οι εθνικοί του ήρωες ως τέτοιον. Εχθρός τους είναι η Μακε­δονία και ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει. Εχθρός τους είναι ο ελληνισμός, που απειλεί μόνιμα το εβραϊκό έθνος και καθιστά τον αγώνα των Μακκαβαίων παντοτινά επίκαι­ρο. Όταν γνωρίζεις ποιος είναι ο εχθρός τους, μπορείς να καταλάβεις και ποιοι είναι οι "σωστοί" Εβραίοι με βάση τα πρότυπά τους. Με βάση τα πρότυπα που για οκτώ ημέρες κάθε χρόνο θα τους υπενθυμίζονται. Με βάση τα μνημόσυνα των "σωστών" Εβραίων, που για οκτώ ημέρες θα υπενθυμίζονται στους υπολοίπους.''


εἰκών ἀπό ἐδῶ

"Σωστός" Εβραίος είναι ο Ιωσήφ "Τίτο", που έβαλε τα "θεμέλια", για να κάνει ζημιά στη Μακεδονία. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Μπεναρόγια, που δημιούργησε το μετέ­πειτα ΚΚΕ ως μοχλό πρόκλησης έντασης στη Μακεδονία. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Κίσινγκερ, που έκανε ζημιά στον ελληνισμό με την Κύπρο. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Νίμιτς, που παριστάνει τον διαπραγματευτή, για να εξασφαλίσει τα εβραϊκά συμφέροντα εις βάρος των εχθρών του. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Σόρος, που χρηματοδοτεί τον κάθε πιθανό ή απίθανο παράγοντα, που μπορεί να κάνει κακό στη Μακεδονία. "Σωστός" Εβραίος είναι ο Γιωργάκης, που, ως υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας, αναγνώρισε "ίχνη" μακεδονικού έθνους στη σημερινή Ελλάδα. 

Όλοι αυτοί είναι "σωστοί" όχι μόνον γιατί πρόσφεραν κέρδη στο έθνος τους, αλλά γιατί δεν ξέχασαν να κάνουν ζημιά και στους εχθρούς του. Όλοι αυτοί "τιμούνται" στη Χανουκά, γιατί είναι γνήσιοι "Μακκαβαίοι".

Διαβᾶστε τό θέμα ὁλόκληρο ὅπως τό δημοσιεύσαμε παλαιότερα ἐδῶ 

Ἡ Πελασγική