" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Γιά νά ξεκαθαρίζουμε τά πράγματα,γιατί ἄλλο τρεῖς Πόντιοι καί ἄλλο ὅλοι οἱ Πόντιοι...


Ἡ καταδίκη τῶν Ποντιακῶν ὀμοσπονδιῶν κατά τοῦ περιστατικοῦ στόν μπουτάρ-ογλού,μπορεῖ νά ἀκούστηκε βαρύγδουπη καί ἀρκετά σοβαρή,ἔτσι θέλησαν νά τό περάσουν τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως,δέν εἶναι ὅμως ἔτσι. Διότι ἄν διαβάσῃ κάποιος μέχρι τέλους,τήν ἀνακοίνωσίν τους θά δῇ πώς πρόκειται γιά μία ἀνακοίνωσιν πού ὑπογράφουν ΜΟΝΟΝ οἱ πρόεδροι τῶν τριῶν ὀμοσπονδιῶν.

"Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. Ακραία στοιχεία, δράστες της επίθεσης, ουδεμία σχέση έχουν με τον οργανωμένο ποντιακό χώρο.

Αναφέρουμε ότι μέλη της οργανωτικής επιτροπής των εκδηλώσεων τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τον Δήμαρχο".


Τη δήλωση υπογράφουν οι: 


Χρήστος Τοπαλίδης, Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος


Χριστίνα Σαχινίδου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων


Σέργιος Καλπαζίδης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.

(ἀπό ἐδῶ καί ἐδῶ)

Θά μοῦ πεῖ κάποιος :Ναί,ἀλλά αὐτοί ἐκπροσωποῦν τό σύνολον τῶν μελῶν τῶν σωματείων.Εἶστε σίγουροι,γι'αὐτό πού λέτε; Τούς ἐκπροσωποῦν; Δέν νομίζω.Γιά τόν ἀπλούστατο λόγον πώς οἱ πρόεδροι ἐκλέγονται ἀπό τά διοικητικά συμβούλια,ὄχι ἀπό τό σύνολο τῶν σωματείων.
Χρῆστος-Δημήτρης Τοπαλίδης
Καί ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἐκλέγονται; Κυρίως,πρόκειται γιά ἄτομα πού ἀσκοῦν πολιτική καί  προσβλέπουν σέ ὅλο καί ὑψηλώτερα ἀξιώματα. Π.χ. ὁ προηγούμενος πρόεδρος τῆς Παμποντιακῆς ὀμοσπονδίας Ἑλλάδος,Γιάννης Ἀνωνιάδης,παραιτήθη ἐπεί δή τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015 ἐξελέγη βουλευτής Φλωρίνης μέ τήν νουδου. Ἔτσι ἔγινε πρόεδρος ὁ σημερινός Χρῆστος-Δημήτρης Τοπαλίδης ἐκ Λαρίσης,ὁ εἷς ἐκ τῶν τριῶν πού ὑπογράφουν τήν ἐν λόγῳ ἀνακοίνωσιν.

Σέργιος Καλπαζίδης
Ὁ ἔτερος ὑπογράφων,εἶναι ὁ Σέργιος Καλπαζίδης,δημοτικός σύμβουλος τῆς δημαρχιακῆς παρατάξεως τοῦ δήμου Νεαπόλεως-Συκεῶν τῆς Θεσσαλονίκης,μέ ἐπικεφαλής -Δήμαρχο τόν Σίμο Δανιηλίδη  ὁ ὁποῖος εἶχε κατηγορηθῆ γιά οἰκονομικές ἀτασθαλίες καί τοῦ εἶχε ἀσκηθεῖ κακουργηματική δίωξι ἀπό τόν Εἰσαγγελέα (ἐδῶ). Καί ποῦ ἀλλοῦ θά ἀνῆκε ὁ Δανιηλίδης ; Μά στό μΠασοκ,φυσικά ! Μέχρι καί κουμπαριά μέ τόν Ἄκη Τσοχατζόπουλο ἔχει !

Σίμος Δανιηλίδης
Σ. Δανιηλίδης:ο δήμαρχος… των δημάρχων 

Ἔτσι λοιπόν,ἀπό πασοκόφαρα καί ὁ δεὐτερος ὑπογράφων Σέργιος Καλπαζίδης. Ὀπότε ἔχουμε ἕναν ἀκόμη πολιτικάντη ! Καί ποῦ ἀποσκοποῦν οἱ βλέψεις ῶν πολιτικάντηδων; Μά ψηλά,ὅλο καί πιό ψηλά ! Δέν θά καταδίκαζε τό περιστατικόν μέ τόν μπουτάρ -ογλού ;Καί οἱ ψῆφοι; Πῶς θά πάρουμε τίς ψήφους ;!

Καί ἐρχόμαστε στήν τρίτη ὑπογράφουσα,τήν Χριστίνα Σαχινίδου.
Ἠθοποιός,δηλώνει ἡ κυρία πού ἀσχολεῖται μέ τά πολιτιστικά καί δή,τά ποντιακά !


Χριστίνα Σαχινίδου
Σέ συνέντευξίν της λέει : «Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης έιναι ενωτικός». Ναί,γιά τόν μπουτάρ-ογλού τά λέει αὐτά καί μάλιστα 3 χρόνια μετά ἀπό τήν ἀπαγόρευσιν τῆς εκδηλώσεως μνήμης στήν πλατεῖα Ἁγίας Σοφίας,πού ἔφτασε ἕως τά δικαστήρια ! Ἀλλά ἡ κυρία Σαχινίδου εἶναι ὑπεύθυνη γιά τά πολιτιστικά στόν Δῆμο Θεσσαλονίκης,πώς νά μήν ἔχει τά καλλίτερα νά πῃ γιά τόν μπουτάρ ; ! Καί βεβαίως πῶς νά μήν καταδικάσῃ τό περιστατικόν ;! Ἄ,στό πρόσωπο τοῦ Ἰβάν Σαββίδη βλέπει καί τό «αὔριο» .Δέν ξέρω φυσικά ἐάν ἐκεῖνο τό περιστατικό μέ τόν Σαββίδη καί τό ὄπλον,τό καταδίκασε...

«Το μέλλον μας, είναι οι νέοι. Αυτοί είναι το αύριο. Ένα αύριο που πιστεύω ότι έχει να κάνει με την παρουσία και τη δραστηριοποίηση του μεγάλου Έλληνα, μεγάλου Πόντιου, Ιβάν Σαββίδη» (ἀπό ἐδῶ)

Ἐν κατακλείδι νομίζω πώς ὁ καθείς ἀντιλαμβάνεται τί σήμαινε αὐτή ἡ ἀνακοίνωσις. Σίγουρα δέν ἀπηχεῖ τήν ἄποψιν τοῦ συνόλου τῶν ἀδερφῶν Ποντίων. Καί κυρίως εἶναι κρῖμα νά κατηγορήσουμε τούς Ποντίους γιά ἀνοχή σέ ὕβρεις ὀσίων καί ἱερῶν,ὅπως ἔκανε ὁ μπουτάρ-ογλού στήν γνωστή συνέντευξιν : 


Μέ ἄλλα λόγια,μπορεῖ οἱ πολιτικάντηδες νά ἔπραξαν ἀναλόγως αὐτῶν πού πρεσβεύουν,ὅμως ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα θά λάβουν,ἀπό τούς Ποντίους καί αὐτό πού πραγματικῶς τούς ἀξίζει.Ἐγώ αὐτό πιστεύω καί ἀδιαφορῶ γιά ὅποιαν ἀνακοίνωσιν καί καταδίκη βγάζουν οἱ ξεφτύλες πού θέλουν νά μᾶς ἐξουσιάζουν παντί τρόπῳ ! 

Γιά νά ξεκαθαρίζουμε τά πράγματα,γιατί ἄλλο τρεῖς Πόντιοι καί ἄλλο ὅλοι οἱ Πόντιοι...


Ἡ Πελασγική

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Βρέ,ὅπου καί νά κυττάξῃς,αὐτός ὁ λαός εἶναι μεγάλο νούμερο !


Βγῆκαν οἱ Κύριοι καί οἱ Κυρίες τῆς Ἐκάλης,νά κάνουν θέμα γιά κάποια ἀγριογούρουνα πού ἔχουν ἐμφανισθῆ στήν περιοχή καί προφανῶς τούς χαλοῦν τήν ἡσυχία τους...

Τό βίντεο τοῦ ...σοβαροῦ καναλιοῦ Ἄλφα,ξεκινᾶ μέ τήν ρεπόρτερ πού λέει τήν πρώτη ...ἐξυπνάδα :

 «Ὄχι,τά ἀγριογούρουνα πού βλέπετε,δέν κάνουν βόλτα στό δάσος ἀλλά περιφέρονται ἔξω ἀπό τίς πολυτελεῖς κατοικίες στήν Ἐκάλη » ! Τί λές βρέ νούμερο; Δῆλα δή,ὅπου καταπατοῦν οἱ ἄχρηστοι (ποιός ξέρει τί λαμόγια θά εἶναι μέ τόσο χρῆμα !) καί χτίζουν τίς «πολυτελεῖς» κατοικίες τους,αὐτομάτως σταματᾶ νά ὑφίσταται καί τό φυσικό περιβάλλον τοῦ δάσους ; ! Τί μαθαίνεις σ'αὐτή τήν ζωήν ! 

Κινητοποίησαν ἀκόμη καί τούς ἀναλόγους συλλόγους γιά νά πᾶνε νά τά πάρουν ἀπό ἐκεῖ ! Τί εἶπαν; Διαβᾶστε (καί ἀκοὺστε στό βίντεο πού ἀκολουθεῖ) νά φρίξετε ! : 

« Βγαίνω νά ποτίσω τίς αὐλές μου»,λέει οἱ κυρία μέ τίς ...πολλές αὐλές (!!),«καί μόλις ἀκοῦνε τό νερό,ἐμφανίζονται καί σουλατσάρουν » . Ἔ, μήν μοῦ πεῖτε,ἄψογο τό λεξιλόγιον τῆς κυρίας πού τό παίζει καί ...ἀριστοκράτισσα τῆς Ἐκάλης ! Σουλατσάρουν ἤ περιφέρονται,μανδάμ; Ἔ, φαίνεται πώς οἱ ἀριστοκράτες παρά-εἶναι μορφωμένοι ...

Καί ἔρχεται καί ὁ ἄλλος καί τούς καθησυχάζει λέγοντας : «Προσπαθοῦμε νά τά εγκλωβίσουμε καί νά τά στείλουμε στό φυσικό τους περιβάλλον » ! 

Καί ἀναρωτιέμαι : Μά καλά,τό φυσικό περιβάλλον τῶν ἀγρίων ζώων δέν εἶναι τό δάσος ;Ἐκεῖ πού κατοικοῦν οἱ κύριοι καί οἱ κυρίες δέν εἶναι δάσος ;Ἄρα,αὐτό δέν εἶναι τό φυσικό τους περιβάλλον; Ποιοί πῆγαν ἐκεῖ,στό δάσος αὐτό,καί ἔκτισαν σπίτια; Τά ἀγριογούρουνα ἤ κάποιοι ἀριστοκράτες ματσωμένοι καί ...δικτυωμένοι (πῶς ἀλλιῶς καταπατήθησαν τέτοιες δασώδεις ἐκτάσεις ἐάν δέν παραβλέφθηκαν οἱ ἀνάλογοι νόμοι ;) ; 

Ποιός λοιπόν,σέ ποιοῦ σπίτι πῆγε;  Ἔλα ντέ; 

Μοῦ θυμίζει τά βραχώδη οἰκόπεδα τοῦ Καραμάν Ἀλῆ πού τ'ἀγόρασε γιά ψυχία καί στήν συνέχεια τά μοσχοπούλησε (κράτησε καί μιά κομματάρα γιά τήν πάρτη του καί τό κουφάρι του) καί ἔτσι προέκυψε ἡ Πολιτεία ! 

Ἄντε τώρα νά τούς πῇς πώς ἕνα δάσος πρέπει νά παραμένῃ δάσος καί ἄν θέλουν νά φτιάξουν τίς σπιταρώνες τους μακρυά ἀπό τό πόπολο,νά πᾶνε σέ περιοχές πού ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΩΔΕΙΣ καί θά εἶναι καί νόμιμοι ! Ἀλλιῶς θά κάνουν παρέα μέ ἀγριογούρουνα,λύκους,τσακάλια καί ἀλεποῦδες καί νά βγάλουν τόν σκασμό ! Ἤ γιά τήν ἀκρίβεια,αὐτοί εἶναι πού πρέπει νά τά μαζέψουν καί νά πᾶνε στό φυσικό περιβάλλον τους,τίς πόλεις. Τελεία καί παύλα._Ἡ Πελασγική 


Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Χεστήκαμε κι'ἐμεῖς,τουρκολάγνε καί ὑβριστή τῶν Ὁσίων καί Ἱερῶν τῆς Φυλῆς μας,μπουτάρ-ογλού γιά τήν πάρτη σου !


Κῦττα νά δῆς,πού ἐπαληθεύομαι ἀπό τό Ἰσραήλ,ἐπισήμως ! Διότι ὅταν γράφω τόν μπουτάρ-ογλού στά τουρκικά καί ἑβραϊκά,λέτε νά τό κάνω τυχαίως ; ...


Ὄχι,βεβαίως,μόνον τυχαίως δέν γίνεται. Ὅπως καί οἱ Ἰσραηλίτες ἔβγαλαν ὅλην τήν εὐαισθησίαν τους στό περιστατικό μέ τόν λάτρη τῶν τζαμιῶν,τῶν τουρκικῶν «μνημείων»,τῶν ...συναγωγῶν ! Αποτροπιασμό για την επίθεση στον Γ. Μπουτάρη εξέφρασε η πρεσβεία του Ισραήλ

Ναί,ἀποτροπιασμόν ἔνοιωσε τό Ἰσραήλ μέ τό ἐπεισόδιον μπουτάρ ! Ὄχι μέ τό νά θερίζουν,κυριολεκτικῶς,ἀμάχους,αὐτά εἶναι ...φυσιολογικά πράγματα γι'αὐτούς. Ἀλλά γιά τόν μπουτάρ -ογλού πού προπηλάκισαν οἱ ἀδερφοί Πόντιοι μετά ἀπό τίς τόσες προσβολές πού τούς ἔχει κάνῃ,ἔ, αὐτό εἶναι ἀποτρόπαιον ! 

Ἐμ,τί θά ἦταν ἀποτρόπαιον,τό ὅτι λέει ὁ ἀνθέλληνας δήμαρχος τῆς Σαλανίκ : «χέστηκα ἄν ὁ Κεμάλ σκότωσε Ἕλληνες» ; Τί λέμε τώρα...


Καί τί σηματοδοτοῦσε ἡ καταδίκη τοῦ περιστατικοῦ,ἀπό τούς ἑβραίους- ἰσραηλίτες ;Ἁπλῶς, πώς πρέπει νά παταχθῇ κάθε ἐθνικιστική ἔξαρσις ἀπό τούς Ἕλληνες. Κάθε ἀντίδρασις στούς πολιτικάντηδες πού προδίδουν τά Ὅσια καί Ἱερά τῆς Φυλῆς. Νά ὑπομένουν τά πάντα, πού ἀποσκοποῦν στόν ἀφανισμό τους, ἀλλιῶς θά στιγματιστοῦν ὡς ἀκροδεξιοί,ἐξτρεμιστές,νεο-ναζιστές,φασίστες καί θά καταδικαστοῦν ἀπό τήν παγκόσμιαν ...δημοκρατική κοινότητα ! Ἄ,καί τήν ἑλλαδική δικαιοσύνη...

Καί ὑπάρχει καί ἐκεῖνο πού ἀπό πολλούς λέγεται,πώς οἱ ἑβραῖοι εἶναι πολύ πιστοί μέ τούς ...δικούς τους ἀνθρώπους. Ὁ νοῶν νοείτω...

Καί ἐν κατακλείδι ἡ καταδίκη ἀπό τό Ἰσραήλ στό ἐπεισόδιο μέ τόν μπουτάρ ἦταν ἡ προάσπισις αὐτῶν πού πρεσβεύει ὁ ἐν λόγῳ. Ἔ,λοιπόν,ὅσα περισσότερα λέτε καί κάνετε τόσον περισσότερον μᾶς πεισμώνετε καί θά μᾶς βρεῖτε,ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ, μπροστά σας ! Νά μήν τό ξεχάσετε αὐτό ...

Ἡ Πελασγική

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Τό ΦΕΚ της ...μπάφας,διότι «τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Κάνναβις » !

ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΤΑ ΕΛΥΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ !
ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ...
ΟΠΟΤΕ, "ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ", ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ...'ΜΠΑΦΑΣ'!

Ὁλόκληρο τό θέμα,Ἐδῶ

Τό μήνυμα παρεδόθη έκεῖ πού ἔπρεπε...


ΔΕΝΕΙ ΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΤΟΥ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ..ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΗΦΘΗ...


Γιά νά μήν τόν περνάμε γιά τόοοοσο χαζό ....αλλά καί νά μήν περνάμε καί εμείς τόοοοσο χαζοί.....αυτή ή κίνηση τού Μητσοτάκη δέν ήταν τυχαία...κάπου εδώθει τό μήνυμα....!!!!!


Ἐδῶ περισσότερα

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris,ראש עיריית סלוניקי ג'יאניס בוטאריס

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ «ΠΑΙΔΙ» ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ


Τό 2012,ὁ Μπουτάρ εἶχε ἀπαγορεύσει τήν συγκέντρωσιν τῶν Ποντίων γιά τήν ἐπέτειον τῆς γενοκτονίας ἀπό τούς τούρκους. Παραλλήλως εἶχε πῆ πώς θά στηρίξῃ τό gay parade, τό ὁποῖο θεωρεῖ «τιμή γιά τήν πόλιν».

Κάτι οἱ ἀπαγορεύσεις,κάτι οἱ ἀνοησίες μέ τά gay parade,οἱ Πόντιοι τόν ἔφθασαν στά δικαστήρια ὅπου καί κέρδισαν τήν δίκη.

Φαίνεται πώς τό κρατοῦσε ...μανιάτικο ὁ μπέκρας καί ἐφέτος ἐπαλήθευσε μέ πράξεις τήν προτίμησίν του στά πάσης φύσεως καί μορφῆς ἰριδίζοντα ὅντα...


Ἀλλά,τί νά περιμένῃ κανείς ἀπό ἕναν ...μπουτάρ...


« Τό ἄγαλμα τοῦ Ἀττατούρκ θά φέρει τουρίστες ἀπό τήν τουρκία »,εἶπε...


Με το άστρο του Δαυίδ ορκίστηκε ο Μπουτάρης δήμαρχος!!!


Μήν διαμαρτύρεστε ἀδερφοί μου Πόντιοι,γιατί εἴπαμε : Τί νά περιμένῃς ἀπό ἕναν μπουτάρ ; Προφανῶς,ὅμως οἱ Θεσσαλονικεῖς πού τόν ψηφίζουν ἐδῶ καί 2 τετραετίες,ὅλο καί κάτι θά ἔχουν νά περιμένουν,ἔ ; 

Ἄβυσσος ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ! Κι' ἄν εἶναι καί λοβοτομημένος...


Ἡ Πελασγική

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Ἑλλαδῖτες πολιτικάντηδες,οὔτε γιά φτύσιμο δέν ἀξίζετε ! ΟΥΣΤ ! ! !


Ἔτρεξαν νά «συμπαρασταθοῦν» στούς ἐν Ἐλλάδι ἐβραίους,διότι τούς βεβήλωσαν δύο τάφους στό νεκροταφεῖον τους.


Ἡ ...κυρία περιφερειάρχης,πρώτη-πρώτη,ὁ Σπυρίδων Ἄδωνις ἀπό κοντά (καλά αὐτός πρέπει νά ἔχει σοβαρό πρόβλημα μετά τήν ἀποκάλυψιν τοῦ φακέλου Νοβάρτις.Μέχρι Ἰσραήλ ἔφτασε ! ) Καί κάποιοι ἀκόμη πολιτικάντηδες μυξοκλαίγοντας γιά τό ...μεγάλο κακόν πού βρῆκε τούς ἑβραίους !


Ἀπορία : Καλά,ἡ εὐαισθησία τους,πού ἀκριβῶς βόσκει,ὅταν βεβηλώνονται ἄνευ σταματημοῦ,οἱ ἑλληνικές ἐκκλησίες,τά νεκροταφεῖα,τά μνημεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ; !


Καί ἐπίσης ἀπορῶ πού βρίσκεται καλῶς κρυμμένη,αὐτή ἡ εὐαισθησία ὅταν ἐπί 2 χρόνια,τά ἰσλαμοφασισταριά τοῦ ΙΣΙΣ,δέν ἄφηναν ὄρθιο κανέναν χριστιανικό ναό ἐν Συρίᾳ !


 Τό ἴδιο καί μέ τά μουσεῖα καί τά μνημεῖα στήν δοκιμασμένη καί ταλαίπωρον περιοχή τῆς Συρίας πού ἕως σήμερα ἀποπνέει τόν Ἑλληνισμόν σέ κάθε της σπιθαμή γῆς καί τά ἰσλαμοφασισταριά κι'οἱ πάσης φύσεως ...μισθοφόροι ἔβγαζαν ὅλο τους τό μένος καί τό ἀπύθμενον μῖσος ,κανείς ἀπό αὐτούς πού συγκινήθηκε ἀπό τούς 2 ΔΥΟ σπασμένους τάφους στό ἑβραϊκό νεκροταφεῖον,δέν ἔνοιωσε τήν ἀνάγκη νά πῇ δύο λογάκια συμπαραστάσεως ;!


Τόση δουλικότητα,πιά ; ! ! !
Υ.Γ. Ὅλοι αὐτοί,οἱ τόσον «εὐαίσθητοι»,εἶμαι πολύ περίεργη νά δῶ ἐάν θά καταδικάσουν τούς Ἰσραηλινούς γιά τό νέο λουτρό αἵματος στήν Γάζα (Σφαγή στη Γάζα με 58 νεκρούς Παλαιστίνιους και 2.700 τραυματίες ) ! Ἀλλά,ξέχασα,ἐκεῖ  οἱ ἑβραῖοι δέν εἶναι τά θύματα ἀλλά οἱ ΘΥΤΕΣ ! 

Ἡ Πελασγική 

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ἄξιοι,τῆς κακῆς μας μοίρας ...


Θεωρῶ πώς τέτοιος λαός ὅπως οἱ κάτοικοι τῆς ἑλλαδικῆς,παγκοσμίως ἀποτελοῦν φαινόμενον μοναδικόν ! Ἕνας λαός πού δείχνει νά ἀσχολεῖται,ἀποκλειστικῶς μέ ἐπουσιώδη παραβλέποντας τά οὐσιώδη καί μέγιστα πού ἀφοροῦν τήν ἴδια του τήν ὕπαρξιν ! 

Διότι ἐνῶ βιώνει καθημερινῶς,δεκαετίες τώρα,τήν ἀπόλυτη ἀδιαφορία τῶν ἐξουσιαστῶν του,σέ ζωτικῆς σημασίας θέματα,αὐτός κάθεται καί σκέφτεται πού θά περάσῃ τίς θερινές του διακοπές,πώς θά γλεντήσῃ τό Σαββατοκύριακο,ἀνησυχεῖ γιά τούς διαφόρους συμμετέχοντες σέ τηλεοπτικους διαγωνισμούς φαγητῶν,τραγουδιῶν καί ὅποια ἄλλη σαβοῦρα τοῦ πασάρουν τά αἰσχρά καί ἀνθελληνικά τσοντοκάναλα...Βλέπει τήν ἐξαθλίωσιν νά ἀποτελεῖ,γιά τούς Ἕλληνες,ἐδῶ καί ὀκτώ χρόνια ἀνελλειπῶς,μιά τραγική καθημερινότητα πού διογκώνεται ἀπελπιστικά,τά νέα παιδιά νά τρέχουν στήν πρώτη εὐκαιρία στήν ξενιτιά,συνανθρώπους του νά χάνουν γιά 100 καί 200 εὐρῶ τά σπίτια τους καί νά βρίσκονται στούς δρόμους,τά νοσοκομεῖα νά μήν μποροῦν νά παρέχουν οὐδέ τά ἀπαραίτητα,τά σχολεῖα νά πλημμυρίζουν μέ μουσουλμανάκια,τήν ἐγκληματικότητα νά ὀργιάζῃ ἀκόμη καί μέρα μεσημέρι καταμεσής στά κέντρα τῶν μεγαλουπόλεων.

Βλέπει τούς παρανόμως εἰσελθόντες στήν χώρα του νά ἀπολαμβάνουν ὅλα τά προνόμια χωρίς νά χύσουν σταγόνα ἰδρῶτα,νά καταλαμβάνουν θέσεις τοῦ δημοσίου,ὀσονούπω καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας (!),νά φιγουράρουν στίς πρῶτες θέσεις γιά τά κρατικά ἐπιδόματα.Παρατηροῦν μέ ἀπόλυτον ἀδιαφορία,τόν ἀφελληνισμό τῶν ἐλληνόπουλων,ἀπό τό νηπιαγωγεῖο ἀκόμα,τήν ἀποχριστιανοποίησιν τῆς κοινωνίας μέ νόμους καί κανόνες πολιτικῆς ὀρθότητος καί κλείνουν τά μάτια στίς προτεραιότητες τοῦ ἑλλαδικοῦ κοινοβουλίου πού τρέχει νά προλάβῃ (ποιός ξέρει τί ;) νομοθετώντας γιά τούς ὁμοφυλοφίλους ἀκόμη καί γιά τά πλέον ἀκραία θέματα ὅπως αὐτό τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ! 

Δέν φαίνεται νά ἐνοχλεῖται διόλου,ὅταν οἱ ἐξουσιαστές του ξεπουλοῦν τά πάντα στήν Πατρίδα του,ὅταν συμπεριφέρονται δουλοπρεπῶς στόν κάθε ἕναν πού θά ἔρθῃ στόν τόπον αὐτόν,ὄχι ὡς ἁπλός ἐπισκέπτης ἀλλά μέ τόν «ἀέρα» τοῦ ἀφέντη. Ὅπως καί δέν φαίνεται νά συγκινεῖται ἰδιατέρως γιά τήν ἀπόλυτον ἀπαξίωσιν τῆς ἱστορικῆς μας κληρονομιᾶς,πού ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό ὅλων τῶν ἐξουσιαστῶν πού πέρασαν ἀπό τοῦτον τόν τόπον ! Καί ἀφοῦ τίποτα ἀπ'ὅλα αὐτά δέν τόν συγκινεῖ,δέν τόν ἐνοχλεῖ,δέν τόν νευριάζει,δέν τόν κάνει νά αἰσθάνεται μηδαμινός καί τό ἀπόλυτον τίποτα ἐκ μέρους τῶν ἐξουσιαστῶν του,τούς ἐπιβραβεύει κάθε 4 χρόνια καί νά τούς δίνῃ τό δικαίωμα νά συνεχίσουν νά τοῦ φαίρονται ἀναλόγως ! 

Ἀλλά,τό χειρώτερο ὅλων,θεωρῶ πώς εἶναι ἡ ἔλλειψις τῆς ἄμιλλας. Αὐτό τό συναίσθημα τῆς καλῆς «ζήλειας» πού σέ κάνει νά προσπαθῇς γιά τό καλλίτερο καί τό ἀνώτερο,σέ κάθε ἐπίπεδον. Εἰδικῶς σήμερα,πού ἡ ἐνημέρωσις εἶναι περισσότερο ἐφικτή ἀπό ποτέ,τό νά γίνεσαι μῖμος τῶν χειρωτέρων ἀνθρωπίνων ἐκφράσεων καί ὄχι τῶν θετικῶν πού ἀνεβάζουν τό ἀνθρώπινο πνεῦμα καί καθιστοῦν τίς κοινωνίες εὐημεροῦσες,εἶναι κάτι πού,εἰδικῶς γιά τόν κάτοικον τῆς ἑλλαδικῆς,χρήζει εἰδικῆς ἐπιστημονικῆς ἀναλύσεως (νά τήν πῶ ψυχιατρικήν ;...) ! Δέν νομίζω πώς θά μποροῦσα νά γράψω κάτι περισσότερο,διότι καί τά λόγια,οἱ λέξεις μέ τοῦτον τόν λαόν,ἔχουν χάσῃ κάθε σημασία,πλέον... Τό μόνον πού θά κάνω, ἐν εἴδη ἐπιλόγου,εἶναι νά βάλω ἕνα βίντεο μέ τόν Ῥῶσσον Πρόεδρον (ἐσχάτως ἐπανεξελέγη μέ 79%,εἶναι δέ,στό τιμόνι τῆς Ῥωσσίας, 18 χρόνια καί θά εἶναι μέχρι τό 2024) Βλαντιμίρ Ποῦτιν,ὁ ὁποῖος ἐγκαινίασε σήμερα,τήν μεγαλύτερη γέφυρα τῆς Ῥωσσίας. Τήν γέφυρα τῆς Κριμαίας ! 19 χιλιόμετρα γέφυρα ! Τό γιατί βάζω αὐτό τό βίντεο δέν χρειάζεται ἐπεξηγήσεις,τοὐλάχιστον γιά τούς δικούς μου ἀναγνῶστες...Καλή σας νύκτα !

Ἡ Πελασγική 

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Χρόνια Πολλά στήν Πατρίδα,τήν Μητέρα ὅλων μας !Χρόνια Πολλά στήν μητέρα ὅλων μας,τήν Πατρίδα μας !

Χρόνια Πολλά καί μία ὁλόψυχη εὐχή : γρήγορα νά τήν δοῦμε Ἐλεύθερη καί πάλιν, νά παίρνῃ πίσω τίς ἀξίες πού τήν δόξασαν !


Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας; Μὴν εἶν᾿ οἱ κάμποι;
Μὴν εἶναι τ᾿ ἄσπαρτα ψηλὰ βουνά;
Μὴν εἶναι ὁ ἥλιος της, ποὺ χρυσολάμπει;
Μὴν εἶναι τ᾿ ἄστρα της τὰ φωτεινά;

Μὴν εἶναι κάθε της ρηχὸ ἀκρογιάλι
καὶ κάθε χώρα της μὲ τὰ χωριά;
κάθε νησάκι της ποὺ ἀχνὰ προβάλλει,
κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά;

Μὴν εἶναι τάχατε τὰ ἐρειπωμένα
ἀρχαία μνημεῖα της χρυσὴ στολή,
ποὺ ἡ τέχνη ἐφόρεσε καὶ τὸ καθένα
μία δόξα ἀθάνατη ἀντιλαλεῖ;

Ὅλα πατρίδα μας! Κι αὐτὰ κι ἐκεῖνα,
καὶ κάτι πού ῾χουμε μὲς τὴν καρδιὰ
καὶ λάμπει ἀθώρητο σὰν ἥλιου ἀχτίνα
καὶ κράζει μέσα μας: Ἐμπρὸς παιδιά!

Ἰωάννης Πολέμης 


Οἱ ζωγραφικοί πίνακες εἶναι τής ζωγράφου Σοφίας Βλάχου 

Ἡ Πελασγική

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Ἀγαπητοί μου,μέ χαρά σᾶς παρουσιάζω τήν «ἀπαγορευμένη»-κομμένη ἀπό τίς ἐπιταγές τῆς ΝΤΠ, 18η ἐκπομπή τοῦ Mr V,ἀπό τήν Ὀδύσσεια tv.

(πατῆστε πάνω στόν σύνδεσμο νά παρακολοθήσετε ἀπό τήν σελίδα τῆς Ὀδύσσειας tv,τήν ἐκπομπή)

Σέ πεῖσμα τῶν ἀπαγορεύσεων,τῶν ἐπιταγῶν,τοῦ φιμώματος πού ἐπιβάλλει ἡ ΝΤΠ,σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον,ὑπάρχουν ἀληθινοί μαχητές τῆς ἀληθείας καί ἀγωνιστές γιά τήν ἀφύπνισιν τῶν λαῶν. Ἀνάμεσα σ'αὐτούς,τούς συγχρόνους ἤρωας,καί οἱ συντελεστές τῆς «Ὀδύσσεια t.v.»,καί φυσικά ὁ Mr V,πού παρ'ὅλα τά ἐμπόδια,ἀλλά κυρίως τοῦ φιμώματος πού τῆς ἐπέβαλλε τό γνωστό διαδικτυακό κανάλι youtube (γιά ἕνα 3μηνον),καί τό μαῦρο πού ἔριξε στήν τελευταῖα ἐκπομπή (18η),ἐπέτυχαν νά τήν ἐπαναφέρουν καί ν'ἀκουστοῦν οἱ ἀλήθειες πού τόσον ἐντέχνως,σέ καθημερινό ἐπίπεδον,κρύβουν τά δουλικά τῆς ΝΤΠ. 

Παρακολουθεῖστε μετά μεγάλης προσοχῆς,τήν συγκεκριμένη ἐκπομπή ! 

Υ.Γ. Θά ἤθελα νά μείνω σ'ἕνα σημεῖον,τοῦ πρώτου θέματος πού ἀναφέρθηκε καί τήν θλιβερά ἐπέτειον τῶν δολοφονιῶν,τεσσάρων ἀνθρώπων,στόν ἐμπρησμό τῆς τραπέζης Μαρφιν,τόν Μάϊον τοῦ 2010. Συγκεκριμένως στήν ἀναφορά τοῦ Mr V στόν γνωστόν «ντουντουκοφόρον Πέτρον»,ὅπως χαρακτηριστικῶς τόν ἀνέφερε,πού βεβαίως δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Πέτρον Κωνσταντίνου μέ τίς δεκάδες ΜΚΟ καί τόν ῥόλον, πού τόσον ἐπιτυχῶς,παίζει πρός ὁλοκλήρωσιν τῶν σχεδίων τῆς ΝΤΠ.  Ἡ ἀναφορά ἔγινε μέ ἀφορμή τίς ὑπάρχουσες χιλιάδες φωτό τοῦ ἐν λόγῳ μπροστά στήν τράπεζα,τήν στιγμή τοῦ ἐμπρησμοῦ,ἀλλά κανένας εἰσαγγελεύς ΠΟΤΕ δέν τόν κάλεσε γιά τήν ὅποιαν ἀνάκρισιν ἐπί τοῦ σοβαροτάτου τούτου θέματος.

Μία παράκλησιν πρός τόν Mr V : Ἀγαπητέ μου Mr V,ἐπεί δή ὅσον καί νά ἔχω ψάξη,ὅσον καί μέ διαφόρους τρόπους ἔχω ἐπιδιώξη, νά μάθω κάτι, γιά τό συγκεκριμένο ἄτομο, εἶναι ἀδύνατον,θά σᾶς παρακαλέσω νά κάνετε μία ἔρευνα. Εἶναι τόσο περίεργον : νά μήν ὑπάρχῃ οὕτε ἕνα βιογραφικό του στοιχεῖον,ὅταν ἔχει λάβῃ,ἐπανειλημμένως,μέρος σέ ἐκλογές; 
Γιά κυττᾶξτε το λίγο,σᾶς παρακαλῶ θερμῶς. 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;

ΜΚΟ: ΜΠΙΖΝΕΣ ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ... ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΤΡΩΝΕ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ...!!!

Ἀκόμη 4 ἑκατομμύρια εὐρῶ,ἔρχονται γιά τούς «ἀλληλεγγύους»,ἐκτάκτως ἀπό τάς εὐρώπας. Αἰσίως λοιπόν,ἔφτασε τό 1 δίς € ,τό μεγάλο φαγοπότι !

Χάσατε τήν εὐκαρία νά ξεμπροστιάσετε τό παρακρατικό κοπρόσκυλο Πέτρο Κωνσταντίνου !

Εἴπαμε πολλά τά φίδια παλαιόθεν...

Ἡ Πελασγική

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Νά μήν θαυμάζουμε μόνον τούς ἡγέτες πού ἀξίζουν,ἀλλά καί τούς πολίτες πού τούς ἐκλέγουν !
Ναί,ὅντως ἀξίζει νά θαυμάζουμε κάποιους ἡγέτες πού φροντίζουν γιά τό κράτος τους,τό Ἔθνος τους,τήν Πατρίδα τους,τούς πολίτες τους. Ὅπως λόγου χάριν τόν Οὖγγρο κυβερνήτη, Βίκτωρ Ὅρμπαν, πού ὅντως πολλάκις ἔχει δείξῃ τήν εὐαισθησία του γιά τήν χώρα του καί τούς πολίτες του,ἀδιαφορών γιά τίς ἐπιταγές τῆς ΝΤΠ. Ὅπως καί ἡ δήλωσις πού ἔκανε ἐσχάτως (μετά τήν ἐπανεκλογήν του) καί ἀφορᾷ τήν θρησκεία τοῦ Ἔθνους του ἀλλά καί τόν παραδοσιακό θεσμόν τῆς οἰκογενείας  :

«Ἔχουμε ἀντικαταστήση τήν φιλελεύθερη δημοκρατία, πού ναυάγησε, μέ τή χριστιανική δημοκρατία τοῦ 21ου αἰῶνος, μέ ἐγγυήσεις γιά τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, τήν ἀσφάλεια» κάνοντας σαφέστατη νύξιν στά «Σόδομα καί τά Γόμορρα» μέ τούς γάμους μεταξύ ὁμοφυλοφίλων καί τίς υἱοθεσίες παιδιῶν, λέγοντας πώς:« ἡ χώρα μας στηρίζει τό παραδοσιακό οἰκογενειακό μοντέλο τοῦ ἑνός ἀνδρός καί τῆς μίας γυναικός».Ἀλλά ἀξίξουν καί χίλια μπράβο,στούς πολίτες τῆς Οὐγγαρίας οἱ ὁποῖοι ἐκλέγουν τέτοιους ἡγέτες ! Καί μέ τόν συγκεκριμένον δέν εἶναι μία,οὔτε δύο ἀλλά τρεῖς οἱ φορές πού τόν ἐξέλεξαν στό τιμόνι τῆς χώρας τους. 

Πῶς νά μήν ζηλεύῃς καί νά μήν θαυμάζῃς ἔναν λαό πού σκέπτεται καί λειτουργεῖ γιά τό καλόν τῆς Πατρίδος του ; ! 

Υ.Γ. Ἐλπίζω (καί τό πιστεύω) πώς θά μείνῃ πιστός σ'αὐτό πού προεκλογικῶς ἔλεγε σχετικῶς μέ τίς ἀποκαλύψεις προσώπων (εἶχε κάνῃ λόγον γιά λίστα 2000 ἀτόμων,κυρίως τῶν ΜΚΟ τοῦ Σόρος) πού πληρώνονταν ἀδρῶς γιά νά βλέψουν τήν κυβέρνησίν του καί κατ'ἐπέκτασιν τήν χώρα. 

Ἡ Πελασγική

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Mr V, ὅ,τι καί νά προσπαθεῖ ἡ ΝΤΠ,ἐμεῖς,ΠΙΣΤΑ ,σᾶς περιμένουμε...


Ἔχουν σκυλιάσῃ,βγάζουν ἀφρούς καί βεβαίως ἔχοντας,σχεδόν τά πάντα,στά χέρια τους θέτουν τούς ὅρους τους καί τίς ἀπαγορεύσεις τους,κυρίως...

Ὅμως,πάντα θά ὑπάρχει ἔστω καί τό πιό ἀχνό φῶς στήν ἄκρη τοῦ σκοτεινοῦ σπηλαίου, πού μᾶς ἔχουν ῥίξῃ. Καί ἀκολουθῶντας το,ποῦ θά πάῃ,θά βγοῦμε στήν λάμψη τῆς Ἀληθείας ! ! ! ...


Mr V, ὅ,τι καί νά προσπαθῇ ἡ ΝΤΠ,ἐμεῖς,ΠΙΣΤΑ ,σᾶς περιμένουμε... Ἐδῶ γιά τά νέα ...περιούσια ἐπιτεύγματα ...

Ἡ Πελασγική 

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

"Traini docet"


"Traini docet" είναι το σύνθημα που γράφτηκε με σπρέι στον τοίχο του νεκροταφείου Buonconvento στη Σιένα το Σαββατοκύριακο. Το "Docet" είναι λατινικό, και έχει την έννοια "διδάσκω", "δείχνω", "δεικνύω". Το συμπέρασμα είναι ότι ο Luca Traini έδωσε το «παράδειγμα» που πρέπει να ακολουθήσουν άλλοι Ιταλοί. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το σύνθημα.Στο παρακάτω βίντεο αναφέρεται ότι ο Luca Traini έγινε δεκτός ως «ήρωας» στις φυλακές όπου μεταφέρθηκε.Υπήρξαν πολλά σημάδια λαϊκής υποστήριξης προς τον Luca Trainiπου πυροβόλησε 6 Αφρικάνους μετανάστες σε μια κίνηση που φαίνεται ως «απάντηση» στην δολοφονία και τον διαμελισμό της 18χρονης Ιταλίδας Pamela Mastropietro από Αφρικανούς έμπορους ναρκωτικών (το θύμα έκανε χρήση ναρκωτικών). Πρόσφατες αναφορές έχουν δείξει ότι η Pamela μπορεί σκοτώθηκε με τελετουργικό τρόπο και ότι τα μέρη του σώματος της μπορείνα έχουν ακόμη φαγωθεί. (Τα μέλη της κοπέλας βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσα...)


«Υπάρχει κάτι που δεν είναι σωστό σε αυτό το περιστατικό», λέει ο Gianfranco Borgani, δικηγόρος υπεράσπισης του Νιγηριανού φερόμενου δράστη Desmond Lucky. "Η ανατομή πραγματοποιήθηκε από έναν έμπειρο, ο καθαρισμός του σπιτιού και του σώματος ήταν πολύ ακριβής, ….θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα είδος τελετουργίας εδώ και ότι πίσω από αυτό βρίσκεται κάποιος που το όνομα του δεν έχει βγει ακόμη, ένα άτομο που είναι επικίνδυνο για τους υπόπτους, μπορεί να φοβούνται για τις οικογένειές τους στη Νιγηρία και δεν μιλούν για τον λόγο αυτό".

Στην Νιγηρία, στην πραγματικότητα, τα εγκλήματα τεμαχισμού και πώλησης οργάνων καταγράφονται και αναφέρονται σε δοκίμια και δημοσιογραφικές έρευνες. Βάρβαρες πράξεις που περιλαμβάνουν «παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναίκες» με βάση την πεποίθηση ότι αυτές οι φρικαλεότητες θα αυξήσουν τη «δύναμη». Τα απομεινάρια των σωμάτων πωλούνται επίσης σε πελάτες και "μάγισσες".

Όπως ο καθηγητής χειρουργός, ψυχίατρος και εγκληματολόγος Alessandro Meluzzi εξήγησε στο "Italia Oggi" η δολοφονία τηςPamela θυμίζει "μεθόδους που η νιγηριανή μαφία εφαρμόζει συστηματικά στη Νιγηρία και αλλού". Συγκεκριμένα, ο Meluzzi υπογραμμίζει το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν τα όργανα της καρδιάς και των γεννητικών οργάνων. Και για την τελετουργία της νιγηριανής μαφίας ο κανιβαλισμός είναι μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική, μια «προγονική ιεροτελεστία που πηγαίνει πίσω στην αρχαιότητα». Η Pamela, εκτός από το ότι σκοτώθηκε υπέστη κακοποίηση και μπορεί επίσης να υπήρξε θύμα κανιβαλισμού.

Ορισμένα άλλα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με την παρούσα υπόθεση:

Ένας από τους ανθρώπους που ο Luca Traini πυροβόλησε τυχαία ήταν ο συγκάτοικος (σε ξενοδοχείο 4 αστέρων που κατέβαλε ο ιταλός φορολογούμενος) ενός από τους υπόπτους της υπόθεσης.

Χαμένα τα έχουν πολλοί από τα σημάδια λαϊκής υποστήριξης στον Luca Traini, τον πρώην υποψήφιο της  Λίγκας του Βορά.

Στην Περούτζια υπήρχε μια επιγραφή κάτω από ένα πορτρέτο του αριστερού διανοουμένου Paolo Vinto, που έλεγε: "Η Macerata είναι μόνο η αρχή".

Στη Ρώμη, ένα πανό κρεμάστηκε το βράδυ στο Ponte Milvio: "Τιμή στον Luca Traini".

Ο δικηγόρος του Traini λέει ότι έχει πλημμυρίσει με μηνύματα αλληλεγγύης για τον πελάτη του.


Ο δικηγόρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι ανησυχεί για το επίπεδο υποστήριξης του Traini. "Πολιτικά υπάρχει ένα πρόβλημα", δήλωσε ο δικηγόρος Giancarlo Giulianelli μετά από συνάντηση με τον 28χρονο στην φυλακή στο Montacuto. "Οι άνθρωποι με σταματούν να μου δώσουν μηνύματα αλληλεγγύης για τον Λούκα. Είναι ανησυχητικό, αλλά μας δίνει ένα μέτρο για το τι συμβαίνει ".


Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα του Facebook που καλεί τον Trainiνα γίνει πρόεδρος της Ιταλίας.

Ακόμα και η μητέρα της 18χρονης Pamela Mastropietro τον ευχαρίστησε επειδή "άναψε ένα κερί για την Παμέλα", αν και είπε ότι αντιτίθεται στη βία.


Μιλώντας στην Il Tempo, η Alessandra Verni, η μητέρα τηςPamela Mastropietro, αρνείται καταρχάς ότι η κόρη της γνώριζε τον Luca Traini: «Η κόρη μου ήταν από τη Ρώμη και δεν γνώριζε κανέναν στη Macerata, πόσο μάλλον αυτόν». Η γυναίκα, ωστόσο, θέλει να ευχαριστήσει τον 28χρονο που είναι τώρα στη φυλακή: «Τον ευχαριστώ που έβαλε ένα κερί για την κόρη μου, ήταν ένας από τους λίγους, σε όλα όσα συνέβησαν, για την κόρη μου, και δεν με νοιάζει αν το κερί είχε το μοτίβο του Μουσολίνι, δεν με νοιάζει η πολιτική».


Ο Ματέο Σαλβίνι της Λίγκας του Βορά είπε ότι εκείνοι που «γέμισαν την Ιταλία με παράνομους μετανάστες» φέρουν και τηνηθική ευθύνη για τα περιστατικά βίας. «Είναι πασιφανές ότι η μετανάστευση είναι ανεξέλεγκτη. Η στοχευμένη αυτή εισβολή οδηγεί σε κοινωνικές συγκρούσεις».


ΚΟ / από εδώεδώεδώ κι εδώ

Διαβᾶστε κι αὐτό :

ΙΤΑΛΙΑ: Θρυμμάτισε την πολιτική ορθότητα η μητέρα της 18χρονης Pamela που τεμαχίστηκε από Νιγηριανούς. Στην κηδεία της κρατούσε τα λουλούδια που έστειλε από την φυλακή ο Luca Traini (video)