" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.


Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 

 Ὅταν κάποτε διαβασα γιὰ τὴν ἐπανάστασι τῶν Καλλέργηδων αἰσθάνθηκα ἰδιαιτέρα ὑπερηφάνεια γιὰ αὐτοὺς τοὺς Κρῆτες. Κι ἄς ἦταν κοτζαμπάσηδες. Μοῦ ἄρεσε ποὺ δὲν σταμάτησαν γιὰ πολλὰ χρόνια νὰ ἀντιδροῦν στὴν Βενετοκρατία. Ἀλλὰ ἔως ἐκεῖ. Τὰ χρόνια πέρασαν. Ἐγὼ μεγάλωσα καὶ πρὸ μερικῶν μηνῶν ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα σπουδαῖον κείμενον, τὸ ὁποῖον καὶ δημοσίευσε ὁ Μινώταυρος ἐδῶ:

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Τὸ Kalergi κάτι μοῦ ψιθύριζε ἀλλὰ δὲν μποροῦσα νὰ τὸ ἐντοπίσω. Πρὸ μερικῶν ὅμως ἑβδομάδων ξεκίνησα νὰ γράφω τὰ ἱστορικὰ κείμενα τοῦ «Μεγάλες στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας, σὰν σήμερα…» κι ἐξ ἀνάγκης ἄρχισα νὰ ξεσκονίζω τὰ βιβλία μου.
Δὲν εἶχα πάρα πολλὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς Καλλέργηδες κι ἀπεφάσισα νὰ ἀναζητήσω πληροφορίες κι ἐκτὸς τῶν βιβλίων μου.
Ἐχθὲς λοιπόν, μάλλον ἀπογοητευμένη, διότι τὰ εὑρήματά μου ἦταν πολὺ φτωχά, καταπιάστηκα μὲ τὸ διαδίκτυον. Δὲν γινόταν. Κάτι θὰ εἶχαν καταγράψῃ κάποιοι… Ὅλο καὶ κάποιος λάτρης τῆς ἱστορίας θὰ ἐξέφραζε τὸ μεράκι του…

Τά εὑρήματά μου;
Τρόμαξα!!!
Τρόμαξα ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς ἀγυρτίας καὶ τῆς γονιδιακῆς πληροφορίας ποὺ μεταφέρουν αὐτὰ τὰ ἄτομα. Ντράπηκα ποὺ κάποτε αἰσθάνθηκα ὑπερήφανη γιὰ αὐτούς, θεωρῶντας τους, λανθασμένα, Κρῆτες ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας!!!!.
Ντράπηκα διότι οἱ πολυαγαπημένοι μου Κρῆτες ἔπεσαν πολλάκις θύματά τους.
Ντράπηκα διότι οἱ ἀπόγονοί τους ἀκόμη μας κυβερνοῦν, μὲ τὴν αὐτὴν λογικὴ καὶ τὴν αὐτὴν ὑπάνθρωπον φύσιν. 

 Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 2

Γιὰ νὰ μὴν σᾶς ζαλίζω ὅμως, ἰδοῦ μερικὰ ἀπὸ τὰ εὑρήματα:

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 3

Δῆλα δή…
Κάθε φορὰ ποὺ οἱ Καλλέργηδες ἤθελαν νὰ ἀποσπάσουν ἰδιαίτερα προνόμια ἀπὸ τὴν ἐκάστοτε ἐξουσία προκαλοῦσαν ἤ συμμετεῖχαν σὲ μίαν ἐπανάστασι. Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς κράτησαν μάλλιστα ἀρκετὰ χρόνια. Σὲ ὅλες ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ ἀφοροῦσε στοὺς Καλλέργηδες, ἦταν συμβιβασμός, ἀμνηστία καὶ αὔξησις τῶν προνομίων τους.

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 4

Γιὰ νὰ δοῦμε… Εἶναι πράγματι ἔτσι;

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 5

Τί μαθαίνουμε λοιπόν ἀπό τήν παραπάνω ἔρευνα; Μαθαίνουμε πὼς δύο φορὲς οἱ Καλλέργηδες πρόδοσαν τὴν Πατρίδα τους γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὰ προνόμιά τους. Δύο φορὲς τὴν πλήρωσαν οἱ  Χορτάτζηδες, οἱ ὁποῖοι καὶ κατέληξαν νὰ ἐξοριστοῦν ἀπὸ τὴν  Κρήτη καὶ νὰ ζήσουν ὥς ἀκρίτες τῆς ἀνατολικῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. ΚΙ ἐδῶ πού τά λέμε; ποιός λογικός ἡγέτης θά ἤθελε πατριῶτες ὑπηκόους; Τοὺς ἔκανε λοιπὸν ἀκρίτες ὁ αὐτοκράτωρ καὶ ἡσύχασε τὸ κεφάλι του. Τὸν πατριωτισμό τους θὰ τὸν ξεκαθάριζαν οἱ Τοῦρκοι.

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 6

Ἄς προχωρήσουμε ὅμως καὶ λίγο παρακάτω. Ἔχει ἐνδιαφέρον.Ναί, ἀλλά…

 Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 7

Τί; Καί ῥουφιάνος ὁ Καλλέργης μέ τά σόγια του; Ἔ; Καί ῥουφιάνος;

 Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 8
Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 10 

Χμμμ…
Καὶ ῥουφιάνος καὶ πιστὸ σκυλὶ τῆς ἐξουσίας. Αὐτὰ ὅμως τὰ μαθαίνουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἡ κρητικὴ ἀντίστασις», τοῦ Γεωργίου Τσερεβελάκη, κι ἀπὸ τοῦ ὁποίου βιβλίου ἀποσπάσματα διαβάζετε ἐδῶ. Τὰ παραπάνω ἁλιεύματα εἶναι ἀπὸ τὶς σελίδες  35, 36, 37, 46 και 47. Πολὺ θὰ ἤθελα νὰ τὸ διαβάσω κάποιαν στιγμή. Πιστεύω πὼς θὰ ἔχῃ πάρα πολλὲς ἀκόμη ἀποκαλύψεις νὰ μᾶς προσφέρῃ.
Ἀλλὰ ἄς περάσουμε στὸ ἐπόμενον εὕρημα. Ὁ ἰατρὸς Ἐμμανουὴλ Καλλέργης ἔχει γράψῃ ἕνα βιβλίο μὲ τὴν ἱστορία τῆς οἰκογενείας του. Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἔρευνά του ἀνακαλύπτει τὶς ῥίζες τῶν Καλλεργῶν καὶ τὸ ποῦ εἶναι σήμερα ἐξαπλωμένοι οἱ ἀπόγονοί τους. Ἀπὸ τὴν παρουσίασι αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, (καὶ τὸ ὁποῖον βρίσκεται ἐδῶ) μὲ τίτλο «Εἰσαγωγὴ στὴν ἱστορία τῶν Καλλεργῶν» θὰ σᾶς παρουσιάσω μερικὰ ἐνδιαφέροντα ἀποσπάσματα. 

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 11

Χμμμ… Πράγματι, τὰ «δώδεκα ἀρχοντόπουλα» ἦταν δώδεκα ἐπιτηρητὲς ποὺ ἔφθασαν στὴν Κρήτη μετὰ τὴν μεγάλη σφαγὴ ἐπὶ Φωκᾶ. Αὐτὴν τὴν σφαγὴ ποὺ οὐσιαστικῶς ἦταν γενοκτονία, διότι σχεδὸν ἐξαφάνισε τὸ κρητικὸ στοιχεῖο, ἀφήνοντας πίσω της 270.000 νεκρούς.
Ἀλλὰ ἄς δοῦμε καὶ κάτι ἀκόμη, πολὺ πιὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ Ἐμμανουῆλ Καλλέργη.

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι. 12

 Χμμμ… Τό ἔχετε διαβάσῃ τό κείμενον πού ἀφορᾷ στά ἔργα καί στά ὄνειρα καί στούς σχεδιασμούς τοῦ Ῥιχάρδου  Condenhove-Kalergi; Ἐὰν δὲν τὸ ἔχετε κάνῃ ἤδη, δοκιμάστε το!!! Εἰλικρινῶς, θὰ τρομάξετε! Θὰ συνειδητοποιήσετε κι ἐσεῖς, ὅπως ἔκανα κι ἐγώ, τὴν μεγάλη πλεκτάνη ποὺ ἔχουν στήσῃ ἐδῶ καὶ αἰῶνες κάποιοι, εἰς βάρος μας, μὲ στόχο τὴν ἐξαπάτησίν μας καὶ τὴν δουλοποίησίν μας. Δυστυχῶς τὸ ἔργο ἔχει ξεκινήσῃ καὶ παίζεται ἀπὸ τότε ποὺ τὰ «δώδεκα ἀρχοντόπουλα» κατεπάτησαν τὴν Κρήτη. Κι ἀκόμη δυστυχέστερα κρύβουν ὅλην ἐκείνη τὴν βρώμικη ὑποκριτικὴ θέσι τῶν διαμεσολαβητῶν, ποὺ ἔπαιζαν, καὶ σαφῶς ἀκόμη παίζουν, κάτω ἀπὸ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἐξουσίες, παρουσιάζοντας ἑαυτοὺς ὥς πρωτεργάτες καὶ πρωτοπόρους σὲ ἀγῶνες ποὺ πρόδωσαν καὶ ξεπούλησαν τοὺς Ἕλληνες. Τό ἀντάλλαγμα; Κρατῶντας ἐμᾶς δεσμίους, ὅπως κάθε καλὸς καὶ ὑπάκουος κοτζάμπασης, ἐξαργύρωναν τὴν δική μας παραπλάνησι καὶ ὑποταγή, μὲ τὴν δική τους ἐπιβίωσι κι ἀνέλιξι σέ θέσεις ἐξουσίας. Πάντα φυσικὰ μὲ γεμάτες τσέπες καὶ μὲ ἄριστες διασυνδέσεις. Πάντα μέσα στὰ γεγονότα πρωταγωνιστές, πρὸ κειμένου νὰ βγαίνουν λάδι. Γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ ἥρωες…. Διότι κάτι τέτοιο πασχίζουν κάποιοι νὰ μᾶς πείσουν πὼς συνέβῃ…
Τέλος, ἄς θυμηθοῦμε τὴν Βιργινία Τσουδεροῦ καὶ τὸν ῥόλο ποὺ ἔπαιξε, ἤ …δὲν ἔπαιξε, στὴν ὑπόθεσι Λάλα.
Ἔπαυσαν ἄρα γέ κάποιαν στιγμή, μέσα στούς τόσους αἰῶνες νά μᾶς ξεπουλοῦν; Μπᾶ… Δὲν γίνεται… Εἴπαμε… Ἡ φύσις τους εἶναι αὐτή…
Σήμερα δὲν αἰσθάνομαι ἐξαπατημένη. Γενοκτονημένη αἰσθάνομαι!

Φιλονόη.

Ἡ φωτογραφία παρουσιάζει τὸ οἰκόσημο τῶν Καλλεργῶν. Ἕνα οἰκόσημον μὲ ἀετούς. Κι ἐγὼ ὅταν βλέπω ἀετοὺς κάτι παθαίνω… Κάτι πολὺ ἄσχημο!

Περὶ ἀετῶν μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Πόσο «τυχαῖα» εἶναι ἡ «εἰσβολή» τοῦ ἀετοῦ στά σύμβολα τῆς Τουρκίας;

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. 

ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλονόη

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Οἱ προδότες ἔχουν πολλά προσωπεῖα...


Τόν Ἀναστάσιο Πολυζωΐδη,τόν δικαστή πού δέν ὑπέγραψε τήν θανατική καταδίκη τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη,μαζύ μέ τόν Γεώργιο Τερτσέτη,ἔχουν κατά καιρούς ἐξυμνήσῃ καί ἐξυμνοῦν πολλοί στήν χώρα μας.. 

Τούς ἐξυμνοῦν γιά τήν ὑπερήφανη στάσιν πού κράτησαν,στήν δίκη ἐκείνη(τῶν Κολοκοτρώνη καί Πλαπούτα),γιά τούς ...ἐθνικιστικούς λόγους πού ἐκφώνησαν... 

Καί τούς ἔστησαν καί ἀγάλματα,μήπως καί ξεχάσουμε πόσο ...ἡρωϊκοί ὑπῆρξαν ὅταν ὕψωναν τήν φωνή τους στούς μεγάλους ξένους ! Στίς αὐτοκρατορίες ! 

Αὐτό ὅμως πού δέν γνωρίζουν οἱ πολλοί καί ἀδαεῖς,αὐτοί πού θεωροῦν πώς εἶναι χάσιμο χρόνου, ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας, εἶναι τόν ῥόλον πού ἔπαιξε ὁ Ἀναστάσιος Πολυζωΐδης, στήν δολοφονία τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἕναν ῥόλον πρωταγωνιστικό καί μάλιστα πολύ καλῶς πληρωμένον ἀπό ἐκείνους πού 3 χρόνια ἀργότερα τούς κατακεραύνωνε ! Τούς Ἐγγλέζους. 

Τό 1830,στήν Ὕδρα,ἐκδόθηκε μία ἐφημερίς ὑπό τήν ἐπωνυμία « Ἀπόλλων». Τήν ἐντολή (βλέπε χρηματοδότησιν),τῆς ἐκδόσεως ἔδωσε ὁ πανταχοῦ παρών, Ῥότσιλντ,διά τοῦ ἀντιπροσώπου του Δοῦκα τοῦ Οὐέλιγκτων : 


 Η εντολή για την έκδοση της εφημερίδας δόθηκε με ιδιόχειρο σημείωμα του υπαλλήλου του Ρότσιλντ, Δούκα του Ουέλλιγκτον, ο οποίος έδωσε και την εντολή για τη δολοφονία του Εθνάρχη.
Το σημείωμα του Ουέλλιγκτον για την έκδοση του «Απόλλωνα»βρίσκεται στο αρχείο Ουέλλιγκτον , με κωδικό «Docref=WP1/1022/8», και έχει ημερομηνία 10/22 Μαΐου 1829.
Στο σημείωμα αυτό ο Δούκας έδινε εντολή στον λόρδο Αμπερτήν για την εκδοση της εφημερίδας Απόλλων για να εξαπολυθεί επικοινωνιακός πόλεμος κατά του Καποδίστρια.(Δελτίο τῶν 11)

(Διάβαζε κι' ἐδῶ)

Ἔγραφε λοιπόν ὁ Πολυζωΐδης,ἄμα τῇ γνωστοποιήσει τῆς δολοφονίας τοῦ Κυβερνήτου : 

«οι δύο Μαυρομιχάληδες έγιναν μιμηταί των Αρμοδίων και Αριστογειτόνων, των Βρούτων και των Κασσίων, δια να απαλλάξουν το έθνος από από το τέρας της τυραννίας...» 

Τέρας τῆς τυραννίας ἦταν γιά τόν Πολυζωΐδη,ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ! Γιατί; Γιατί,πολύ ἁπλῶς δέν ἐξυπηρέτησε τούς δικούς του ἀφεντᾶδες ! Δέν ἐξυπηρέτησε,μικροσυμφέροντα καί δέν χάρισε ὀφίτσια στά τσακάλια καί τῆς ὕαινες πολιτικάντηδες,ἀλλά ἤθελε καί ἀγωνιζόταν νά στεριώσῃ στά πόδια της μιά Ἑλλάδα πού μόλις εἶχε λάβῃ ὑπόστασιν ἀνεξαρτησίας καί μάλιστα σέ πολύ μικρή ἔκτασιν ἀπό τήν πραγματική καί ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένην πού τῆς ἀναλογοῦσε !  Αὐτά προσπαθοῦσε νά κάνῃ καί φυσικά κάποιους δέν τούς ἐξυπηρετοῦσε ἡ πολιτική αὐτή...

Ἦταν δέ,τόσον καταφανής ὁ σκοπός τῆς ἐκδόσεως ἐκείνης,ὥστε μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἰ. Καποδίστρια ἀνεκοινώθη καί τό κλείσιμο αὐτῆς ! Ἔγραφε ὁ Πολυζωΐδης  :  

"Παύομεν την έκδοσιν της εφημερίδος μας, επειδή απολαύσαμεν τον σκοπόν μας"

Ἀπόλαυσαν τόν σκοπόν τους ! Καί ποιοί ἦταν μαζύ του σύντροφοι καί ...ἀγωνιστές στόν σκοπόν αὐτόν ; 

 Αρχισυντάκτης της πατσαβούβρας ήταν ο πράκτορας Τάσος Πολυζωίδης. Σύμβουλος Έκδοσης ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και συντάκτες ο πράκτωρ Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο πράκτωρ Κωνσταντίνος Ζωγράφος και οι φαναριώτες αδελφοί Σούτζοι. Στο μεταφραστικό, για την απόδοση των αντικαποδιστριακών κείμενων των αγγλικών εφημερίδων, δούλευε ο (φιλέλληνας) πράκτορας Εδουάρδος Μάσσων, (Edward Masson), ο μετέπειτα επίτροπος του ….«Λαοδικείου».

(δελτίο τῶν 11)

Βεβαίως ὁ Πολυζωΐδης,μόλις ἐνηλικιώθη ὁ Ὄθων,γνώρισε μεγάλες τιμές ! Ἔως καί Ὑπουργός ἔγινε ! Κατά τά ἄλλα ἦταν μεγάλος ...πατριώτης ! Ὅπως καί οἱ Μαυρομιχάληδες πού σκότωσαν τόν Καποδίστρια. Φυσικά τίς τιμές τίς ἔλαβε ὁ ἡθικός αὐτουργός,ὁ Πετρόμπεης,γιατί τόν ἀδερφό καί τόν γιό του,τούς πρωταγωνιστές τῆς δολοφονίας,τούς ἔφαγε τό μαῦρο σκοτάδι :

 Στην τελευταία περίοδο της ζωής του, ο Πετρόμπεης τιμήθηκε ιδιαίτερα από την Αντιβασιλεία. Διορίστηκε αντιπρόεδρος του νεοσύστατου Συμβουλίου της Επικρατείας και, μετά την αντιπολίτευση, γερουσιαστής. Επίσης, τιμήθηκε με τον βαθμό του Αντιστρατήγου. Ως ευγνωμοσύνη του έθνους, δωρίστηκε στην οικογένειά του ένα κτήμα στην Πελοπόννησο, το ονομαζόμενο «Λυκοβούνιο», που βρίσκεται στο Δαφνί Λακωνίας. (ἐδῶ) 

 Τί νά πῇ κανείς ; Σ'αὐτό τόν τόπο οἱ προδότες ἔχουν πολλά προσωπεῖα,ἀλλά τό χειρότερο ὅλων εἶναι πώς ἀπολαμβάνουν τίς μεγαλύτερες τιμές καί αὐτές μέ τήν εὐλογία τοῦ λοβοτομημένου πόπολου,πού τό κρατοῦν στήν μαυρίλα καί τό σκοτάδι του γιά νά περνοῦν καλά ΠΑΝΤΑ αὐτοί καί τό πόπολο χειρότερα...

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Εὐρώπη σημαίνει ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ καί σύντομα θά τό καταλάβουν ΟΛΟΙΣτήν Σουηδία,λέει,ἰσλαμιστές «μετανάστες», κατέστρεψαν,σέ ἐμπορικό κέντρο,τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο πού ἀποτελοῦσε τόν ἐν λόγῳ διάκοσμόν του. Δέν μπορῶ νά ξέρω ἄν ἦταν ὄντως μία πρᾶξις αὐθόρμητος ἀπό τούς ἀλλόθρησκους εἰσβολεῖς τῆς Εὐρώπης ἤ κάποια καθοδηγούμενη ἐνέργεια (ἀπό τούς γνωστούς καί  μή ἐξαιρετέους «νόες» πού προωθοῦν τό σχέδιον καταστροφῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν),ἀλλά σίγουρα αὐτή καθ'αὐτή ἡ συγκεκριμένη ἐπίθεσις πρός τό σύμβολον τῆς μεγάλης χριστιανικῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου, εἶχε σκοπόν ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΟΝ ! 

Τό θέμα εἶναι ποιούς ἤθελαν νά ἐκφοβίσουν; Μήπως τούς λαούς τῆς Εὐρώπης πού σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ βρίσκονται ἑνωμένοι προστατεύοντας τήν Πίστιν τους ;( Βλέπε στήν Πολωνία πού προσφάτως ἀνεκύρηξαν Μέγα Βασιλέα τόν Ἰησοῦ Χριστόν Τούς λαούς τῆς Εὐρώπης (τῶν σοβαρῶν κρατῶν καί ὄχι τῆς μπανανίας τῶν συριζανελ,ὅπου θά συμβῆ κι'ἐδῶ μόλις ξεμκουμπιστοῦν οἱ κατσαπλιάδες καί τυχάρπαστοι ) οἱ ὁποῖοι ἀνεγείρουν τείχη γιά νά ἀντιμετωπίσουν τίς ὀρδές τῶν ἀσιανο-ἀφρικανῶν καί θεσμοθετοῦν νόμους ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΟΥΣ γιά νά προστατεύσουν τίς κοινωνίες τους; 

Νομίζω, πώς τέτοιου εἴδους «θεατρικά δρώμενα» καί μάλιστα κακο-σκηνοθετημένα ( αἴφνης ἐβρέθησαν σ'ἕνα ἐμπορικό κέντρο τῆς Σουηδίας, κάποιες δεκάδες ἰσλαμιστῶν,τυχαίως μαζεμένοι;! ! ! ),δέν μποροῦν νά ἐπιτύχουν τίποτε περισσότερο πέραν τῆς ἀκόμη πιό βαθείας πίστης ἀπέναντι στούς εἰσβολεῖς ἀλλοθρήσκους ! Ἀκόμη καί ἀπό ἀντίδρασιν,καί ἐκεῖνοι πού χαρακτηρίζονται ...μετριοπαθεῖς, μεταβάλλονται στούς πλέον πίστους ! 

φωτό
 Τό γιατί δέν εἶναι καθόλου δύσκολο νά τό αἰτιολογήσουμε,ἄλλως τε τό ἔχουμε ἀναφέρει καί πάλιν : Οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης ἔχουν πολύ βαθεῖες ῥίζες στήν καταγωγή τους,τήν παράδοσίν τους,τά ἤθη καί ἔθιμά τους στήν ΙΣΤΟΡΙΑ τους ! Ῥίζες πού χάνονται στά βάθη τῶν χιλιετηρίδων καί δέν εἶναι καθόλου ἀμελητέες ἀφοῦ Εὐρώπη σημαίνει ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ! 

Ὅσον καί νά προσπαθήσουν,μέ σκηνοθετημένες ἐνέργειες,μέ προβοκάτσιες,μέ πληρωμένα ἀνεγκέφαλα ὄντα πού ἐξαργυρώνουν τίς ἐπιταγές τῶν ἀφεντάδων τους,μέ ὅποιον τρόπον, ἡ Εὐρώπη ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. Ἡ Εὐρώπη θά παραμείνῃ ἡ Ἤπειρος τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἱστορίας, τῶν Ἐθνῶν πού ἐπέτυχαν ὄτι σήμερα λέγεται νθρωπότης. Θά τό καταλάβουν πολύ συντόμως καί θά χάσουν ΚΑΙ σ'αὐτό ! 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Αὐτά πού κάποτε πετάγαμεΓράφει ο Ιωάννης Αυξεντίου
 
Δεν ξέρω εάν το μάτι σας έχει πέσει ποτέ πάνω στις μοντέρνες βιτρίνες ρούχων, ειδικά αυτές που απευθύνονται  σε νέους: Ακριβώς τα παλιόρουχα που κάποτε τα πετούσαμε στα σκουπίδια, σήμερα πωλούνται σε πανάκριβες τιμές. Αυτά τα ρούχα ντρεπόμαστε ακόμη και να τα χαρίσουμε  σε κάποιον φτωχό γείτονα, δεν υπήρχε άλλη λύση από το να ριχτούν στην σακούλα των σκουπιδιών. Ξεσκισμένα και ξεβαμμένα παντελόνια, μπλούζες ρετάλια, ζακέτες που είναι σαν βγήκαν από κάδο απορριμμάτων:  στις καλύτερες βιτρίνες.
Έτσι ακριβώς δεν είναι και  όλος ο σημερινός 'πολιτισμός' μας; Ότι παλαιότερα το απορρίπταμε ως κοινωνικό σκουπίδι, ως κοινωνική μπόχα, σήμερα μοστράρεται στις καλύτερες βιτρίνες της πολιτικής ορθότητας και του αριστερού καθωσπρεπισμού: από τις σεξουαλικές ιδιοτροπίες μέχρι τις νομαδικές 'συλλογικότητες' και νοοτροπίες, από τους καπνούς της μαστούρας  μέχρι  τις καταλήψεις (αρπαγές) κτηρίων. Φανταστείτε, πριν 40 χρόνια, κάποιος να πήγαινε σε ένα σχολείο με την πρόθεση να διακόψει την πρωινή προσευχή των μαθητών: 'βρε ουστ από εδώ!', θα του φώναζαν όλοι, και θα  έτρεχε ο άμοιρος να κρυφτεί! Σήμερα, όχι απλώς να διακόψεις την προσευχή, αλλά να την καταργήσεις τελείως, είναι chic, radical-progressive chic και φυσικά liberal chic

Αυτή η προτροπή των νέων, μέσω της ενδυμασίας, προς μία πορεία αυξημένης εντροπίας, παραμέλησης, αφήματος, αντικατοπτρίζει όλο το πνεύμα της σύγχρονης εποχής: όλα τείνουν προς την διάλυση, το λιώσιμο, την κατάληξη σε μία άνευ ψυχής άμορφης ανόργανης  ύλης. Όπως  ένα  κομμάτι λιωμένο  πλαστικό.
Ένα παράδειγμα: Αυτοί που φωνάζουν για την κατάργηση των παρελάσεων υποστηρίζοντας ότι αυτές συνεισφέρουν στην 'εκκόλαψη του αυγού του φιδιού' (που; στην Ελλάδα! να γελάει κανείς...) νομίζετε ότι είναι βλάκες και δεν ξέρουν ότι αυτά τα επιχειρήματα τους είναι ηλίθια; Μια χαρά το γνωρίζουν. Θέλουν λοιπόν την κατάργηση των παρελάσεων όχι φυσικά διότι φοβούνται ότι θα αναβιώσει το…. Τρίτο Ράιχ στην Ελλάδα (αυτά τα λένε στους διανοητικά ανάπηρους που αποτελούν το ακροατήριο τους) αλλά διότι αισθάνονται ότι οι παρελάσεις ανακαλούν μισητούς σε αυτούς συμβολισμούς: την έννοια της πατρίδας, τον αντι-κοσμοπολιτισμό, την τάξη, τον έλεγχο, την θρησκεία, την ιεραρχία, την ευπρέπεια κλπ. Οπότε, ο leftist- progressive-liberal, δικαίως, σύμφωνα με την νοοτροπία του, θα ρωτήσει: «Βάζετε μπροστά μία σημαία που φέρει και ένα σταυρό και προχωρείτε; Για να πάτε που κύριοι μου; Τι να την κάνετε την σημαία στην 'κοσμοχώρα'; Και ο σταυρός τι δουλειά έχει; τις λιτανείες να τις κάνετε στην ενορία σας. Και μετά, γιατί προχωρείτε με τον ίδιο βηματισμό και φοράτε την ίδια στολή; Τι περιορισμοί είναι αυτοί; τι ασφυκτική τάξη; Τι μονολιθικές συμπεριφορές είναι αυτές;». 
Ακριβώς έτσι βλέπει τα πράγματα όλο το αριστερό-φιλελεύθερο τόξο. Με λίγα λόγια, οι παρελάσεις πηγαίνουν ενάντια στον κόσμο των σκουπιδιών, είναι σύμβολα 'καθαρής δομής', είναι ΑΝΤΙ-ΕΝΤΡΟΠΙΚΕΣ.
Στις ημέρες μας οι άνθρωποι δεν πέφτουν μέσα στα σκουπίδια, είναι τα σκουπίδια που βγαίνουν από τους κάδους και πηγαίνουν στις βιτρίνες των μαγαζιών, στις πανεπιστημιακές έδρες, στα κοινοβούλια, στα υπουργεία, στα σχολικά βιβλία, στις εκθέσεις ζωγραφικής, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στο διαδίκτυο.

Αν το σκεφτείτε, μετά τον φωτισμένο Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, το Μπαρόκ, τον Νεοκλασικισμό, να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε το 'Σκουπιδοκίνημα', τον πολιτισμό των Σκουπιδιών, δεν είναι και λίγο πράγμα! Απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες  και ταλέντο.
Πως λοιπόν, ένας καθηγητής του λυκείου, θα μπορούσε να συνοψίσει στους μαθητές του την ουσία του σημερινού πολιτισμού μας; Με λίγες μόνον φράσεις: «Παιδιά μου, όλα αυτά που παλιά οι γονείς σας τα θεωρούσαν σκουπίδια, σήμερα,  κάποιοι  θα σας κάνουν να τα ποθήσετε πολύ, τόσο ώστε να κάνετε πολλές οικονομίες (πνευματικές και ψυχικές) για να τα αποκτήσετε, και με υπερηφάνεια  μετά,  να  τα  υποστηρίξετε.»
Τούτος ο πολιτισμός  μου φέρνει  στο μυαλό τους στίχους ενός ποιήματος του Γιάννη Σκαρίμπα

Σπασμένο καράβι να `μαι πέρα βαθιά
έτσι να `μαι
με δίχως κατάρτια με δίχως πανιά
να κοιμάμαι

Να `ν’ αφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική
γύρω γύρω
με κουφάρι γειρτό και με πλώρη εκεί
που θα γείρω

Να `ν’ η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά
έτσι να `ναι
και τα βράχια κατάπληκτα και τ’ αστέρια μακριά
να κοιτάνε

Δίχως χτύπο οι ώρες και οι μέρες θλιβές
δίχως χάρη
κι έτσι κούφιο κι ακίνητο μες σε νύχτες βουβές
το φεγγάρι

Έτσι να `μαι καράβι γκρεμισμένο νεκρό
έτσι να `μαι
σ’ αμμουδιά πεθαμένη και κούφιο νερό
να κοιμάμαι.

Ίσως σε αυτό το ποίημα να βρίσκεται η πιο ανάγλυφη έκφραση της ψυχικής στάσης, του θανάτου του ΕΙΝΑΙ. Ο σύγχρονος μηδενισμός, αναγκαστικά, οδηγεί  στον πολιτισμό της  κατάθλιψης.
ἀναδημοσίευσις ἀπό : Θεόδοτος 

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Σάν ἀπόψε,ξημερώματα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἁλώθηκε ἀπό τούς Ἕλληνες Ἀγωνιστές,τό Παλαμήδι,τό Γιβραλτάρ τῆς Ἑλλάδος !

φωτό

Τήν νύκτα τῆς 29ης πρός 30η Νοεμβρίου τοῦ 1822,οἱ Ἕλληνες κατέλαβον τό φρούριον τοῦ Παλαμηδίου. Στήν οὐσίαν ἐκείνη ἡ νίκη ἦταν μεγάλης σημασίας διότι τό φρούριον αὐτό,τό ἀπόρθητον,ἔμελλε νά ἀποτελέσῃ τόν βράχο,στήν κυριολεξία,τῆς ἐλευθερωμένης Ἑλλάδος ὅταν μετά 3 χρόνια,περίπου,πού ὁ Ἰμπραήμ εἶχε κυριεύσῃ σχεδόν ὅλες τίς ἐλεύθερες περιοχές τῆς ἑλλαδικῆς,ἦταν καί πάλιν τό Παλαμήδι καί τό Ναύπλιον πού στάθηκαν ἐμπόδιον τῆς ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς τῶν Ὀθωμανῶν καί Τουρκοαιγυπτίων. 

Ἔτσι,ἡ κατάληψις αὐτή,ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῶν νικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 ! 

Διαβᾶστε τό ἔγγραφο τῆς Συνθηκολογήσεως τῶν Ὀθωμανῶν μετά τῶν Ἑλλήνων,ὅπου θά δεῖτε πολλά «ὡραῖα» πράγματα ! Ἀπό τήν ὑπόσχεσιν διαφυλάξεως τῆς τιμῆς (!!) τῶν Ὀθωμανῶν,ἕως καί τήν ὑποχρέωσιν νά πληρώσουν τήν μεταφοράν των μέ τά πλοῖα τῶν καπεταναίων (γνωστῶν καί μή ἐξαιρετέων),ἀκόμη καί τήν σίτισίν τους,ἀλλά καί χαρτζιλίκι γιά κάθε ἕναν ξεχωριστά !Ἀλήθεια οἱ Ὀθωμανοί τό ἴδιο θά ἀντιμετώπιζαν τούς Ἕλληνες;  Μᾶλλον ὄχι,ὅπως ἔχει καταγράψῃ καί ἡ ἱστορία...

Καί πρωτίστως,δεῖτε μέ πόσον σεβασμό πρός τήν Πίστιν τους ἀποδίδουν τό μεγαλύτερο μέρος τῆς Νίκης στήν Θείαν Χάριν!


Ἀξίζει βεβαίως νά διαβάσωμεν καί τίς σχετικές ἐπιστολές τόσο τοῦ Κολοκοτρώνη ὅσον καί τῆς προσωρινῆς κυβερνήσεως. Πολλά τά ἐνδιαφέροντα ! Καί προσέξτε καί τά ὀνόματα...

 
 
 


Τά ἔπιασες τά πόστα Κωλέττη,ἔτσι; 

Ὅσον γιά τίς περιουσίες τῶν Ὀθωμανῶν,στό Ναύπλιον,ὅπως ἐξιστορεῖ ὁ Μιχαήλ Λαμπρυνίδης στό ἔργο του «Ἡ Ναυπλία», ἀποσπάσματα τοῦ ὁποίου ἐδῶ φιλοξενοῦνται, ἦρθαν στά χέρια τῶν ...ἐπιτηδείων (καί ὄχι μόνον) εἴτε μέ μοίρασμα (!!) εἴτε μέ ἐξαγορά,ἀφοῦ οἱ ὀθωμανοί βλέποντας νά ἡττοῦνται,  ἄρον -ἄρον πουλοῦσαν ὅτι εἶχαν γιά νά φύγουν. Καί φυσικά ποιοί θά τά ἀγόραζαν; Μά αὐτοί πού διέθεταν χρῆμα καί χρυσό. Εὔκολη ἀπάντησις...


Ὑπῆρχαν φυσικά καί τά κρυμένα κοσμήματα καί λίρες. Αὐτά πού παράχωσαν πολλοί ὀθωμανοί,πιστεύοντας πώς θά ἐπανέρχονταν τά πράγματα στήν πρωτέρα κατάστασιν καί θά γυρνοῦσαν γιά νά τά πάρουν. Ἔτσι, πολλοί βρῆκαν,κυριολεκτικά,θησαυρούς ! 


Διαβᾶστε ἐπίσης :

Δημήτριος Μοσχονησιώτης : ἕνας ἀμνημόνευτος ἥρωας !


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Εἶναι κουμμούνια,ἡλίθιε καί λοβοτομημένε λαέ,γι'αὐτό...


Αὐτό τό γελοῖον ὑποκείμενον πού μοστράρεται γιά πρωθυπουργός,ἔβαλε τίς μαῦρες πλερέζες καί μπαρκάρισε γιά Κούβα. Βλέπεις,ψόφησε τό κουμμούνι ὁ Κάστρο καί τό θεώρησε μεγάλη ὑποχρέωσιν νά παραστῆ στόν ἐνταφιασμό του ! ( Φυσικά τά σπασμένα τοῦ ταξειδίου θά τά πληρώσῃ τό λοβοτομημένο πόπολο καί οὔτε πού θά τό ...καταλάβῃ! )


Αὐτός λοιπόν,ὁ Axel Chipra, πού ὅταν εἶχε ἔρθῃ ὁ Ὀμπάμα, κοιμόταν στήν πολυθρόνα,τώρα πετάει ἀπό τήν χαρά του γιατί θά βρεθῆ ἀνάμεσα σέ «γνἠσιους» κουμμουνιστές καί ἐπί τῆ εὐκαιρία ἴσως ἐπισκεφθεῖ καί τά ἑκατοντάδες γκούλαγκ καί φυλακές τῆς Κούβας,γιά νά ...μαθαίνῃ...


( Οἱ κουκίδες μέ τό κίτρινο χρῶμα εἶναι οἱ μεγάλες φυλακές,αὐτές μέ τό κόκκινο εἶναι οἱ μικρότερες καί μέ τό γαλάζιο εἶναι τά διάφορα κατά τόπους «σωφρονιστικά ἱδρύματα»,ξέρετε,αὐτά πού εἶναι εὔκαιρα γιά κάθε περίστασιν καί ἐξυπηρέτησιν ...)

Βλέπετε,ὅλα πᾶνε πρίμα στήν χώρα,καί ὁ (δέν ξέρουμε ἀπό ποῦ βαστᾶ ἡ σκούφια του) πρωθυπουργός,ἐθεώρησε πώς ἔχει τόν ἀνάλογον χρόνον καί ἄνεσιν, γιά τήν περίστασιν. Φυσικά θά πάρῃ μαζί του καί κάμποσα κοπρόσκυλα,ἀπό ἐκεῖνα πού κατά δεκάδες,ἴσως καί ἑκατοντέδες ἔχει διορίσῃ ὡς ...εἰδικούς συμβούλους.  Γιατί τά κουμμούνια θέλουν νά μοστράρουν καί ἀνάλογον ...πρεστίζ καθότι εἶναι καί συνηθισμένα στήν καλήν ζωήν ( δεῖτε ἐδῶ τόν δισεκατομμυριοῦχο ἀπόγονο τοῦ Κάστρο : Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε… Ἤ ἐδῶ, τό ἐκ Ῥουμανίας ἀρχι-κουμμούνι Τσαουσέσκου : Ἐφιάλτης ἀπό τό παρελθόν)

 Ἀλλά, τό ἔχουμε ξαναπῆ,ἄς τό ποῦμε ἀκόμη μίαν φορά : τά κουμμούνια ἔχουν τόσο μῖσος μέσα τους,τέτοια μαύρη ψυχή (ψυχή ; τί εἶναι αὐτό γιά τά κουμμούνια,ἄγνωστη λέξις) πού ὅταν παίρνουν τήν ἐξουσία βγάζουν ὅλο τό μένος τους γιά κάθε ἕναν πού βρίσκεται ἀπέναντύ τους. Καί μία καί γίνεται λόγος γιά Κούβα καί Κάστρο,δεῖτε τήν μεταχείρησιν τῶν άντιφρονούντων ἐπί καθεστώς κουμμουνιῶν καί σέ ἀντιπαράθεσιν ἐκείνη τοῦ καθεστῶτος Μπατίστα πρός τόν Κάστρο. 

Λοιπόν,τό 1953 ὁ Κάστρο εἶχε ἡγηθεῖ μιᾶς ὁμάδας πού ἐδολοφόνησαν 24 ἄτομα μίας στρατιωτικῆς κυβερνητικῆς φρουρᾶς. Τότε ὁ Κάστρο εἶχε καταδικαστεῖ σέ 15 χρόνια φυλάκισιν. Βέβαια μετά ἀπό 2 χρόνια,περίπου,ἀφέθηκε ἐλεύθερος. 

 

 

Κακοπέρασε,ἔ; 

Δεῖτε τώρα πώς περνοῦσαν καί τί βασανιστήρια τραβοῦσαν ἐπί καθεστῶτος Κάστρο. 
Ὁ Ariel Sigler Amaya ἦταν πολιτικός κρατούμενος ἐπεί δή εἶχε διαπράξῃ τό φοβερό ἔγκλημα νά ἔχῃ στό σπίτι του κάποια βιβλία μέ τά ὁποῖα φιλοδοξοῦσε νά δημιουργήσῃ μία δημόσια βιβλιοθήκη. Γιά τό τρομερό αὐτό ἔγκλημα καταδικάστηκε ἀπό τό καθεστώς Κάστρο σέ 20 χρόνια φυλακίσεως. Δεῖτε μετά ἀπό 7 χρόνια στά κάτεργα τοῦ Φιντέλ,πώς κατάντησε : 


Ὅταν συνελήφθη
 Μετά ἀπό 7 χρόνια στἀ κάτεργα τοῦ Φιντέλ Κάστρο


Πόσες ἑκατοντάδες χιλιάδες βασανίστηκαν μέ παρόμοιο τρόπο !  Πόσες ἑκατοντάδες χιλιάδες θανατώθηκαν μέ φρικτό τρόπο ! 

Ὅμως ὁ Chipra καί τά πάσης φύσεως κουμμούνια,ἐν ἑλλάδι, χαιρετίζουν τόν «κομμουνιστή πατριώτη» Φ. Κάστρο,καί τρέχουν νά παραστοῦν στό παραχώνιασμά του τιμῶντας ἕναν ἀρχιδολοφόνο πού πῆρε τήν ἐξουσία γιά νά ῥίξῃ στήν μαῦρη φτώχια ἕνα λαό καί νά κάνῃ τούς μισούς ἐργάτες γιά τά ποῦρα τῆς δύσης (καί τά κέρδη στίς τσέπες τοῦ ἀρχικουμμουνιοῦ) καί τούς ἄλλους μισούς νά τούς δολοφονήσῃ ἤ νά τούς κλέισῃ στά γκούλαγκ,ὅπου καί ἀπό ἐκεῖ ἐλάχιστοι ἔβγαιναν ζωντανοί !  

Τρέχει,λοιπόν, ὁ ὑποτακτικός τῆς Μέρκελ καί τοῦ ΔΝΤ, ἡ μαριονέτα τῆς ΝΤΠ στήν Κούβα γιά νά προσκυνήσῃ τόν ἀρχιδολοφόνο-σφαγιᾶ. Καί ἐδῶ οἱ τουρκαλάδες ἔχουν πάρει φόρα καί ἔχουν βάλλει πλώρη γιά τό φάγωμα τοῦ μισοῦ Αἰγαίου καί τῆς Θράκης μας. Ἀπό τήν ἄλλην οἱ Ἀλβανοί κατσαπλιάδες ἀκούσαν πώς τώρα εἶναι ἡ μεγάλη εὐκαιρία καί σήκωσαν κεφάλι καί ἀπαιτοῦν σχεδόν τήν μισή δυτική πλευρά τῆς χώρας. Καί οἱ γυφτοσκοπιανοί,βεβαίως, τό ἔχουν ῥίξῃ στόν χορό καί πανηγυρίζουν γιά τήν κλοπή τῆς ἱστορικῆς μας κληρονομιᾶς μέ τήν σύμφωνη γνώμη τῆς μπαχαλοκυβερνήσεως συριζανελ ! 

Καί μόλις γυρίσει θά μᾶς φέρει καί τό νέο πακέτο τοῦ θανάτου μας,τό 4ο μνημόνιο,λέγοντάς μας : Ἀγωνιστήκαμε σκληρά  ! !  ! 

Τί νά σᾶς πῶ ; Νομίζω πώς κάθε λαός εἶναι ἄξιος τῆς μοίρας του. Καί τοῦτος ἐδῶ,νομίζω πώς ΠΑΡΑΕΙΝΑΙ ἄξιος τῆς μαύρης καί ἄραχνης μοίρας του !  ! !   


Υ.Γ. Σίγουρα, ὁ Axel,ξέρει κατά ποῦ πέφτει ἡ Κούβα;

Ἑλλάς Αἰώνιον 
πληροφορίες ἀπό : Ἀντιπληροφόρηση

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε…


κάποια θύματα
κάποια θύματα

Πέθανε ὁ Φιντὲλ Κάστρο καὶ λυποῦνται, «κλαῖν» μεταξὺ ἄλλων καὶ οἱ κομμουνιστὲς τῆς Ἑλλάδος, οἱ ἐπίσημοι, ἀλλὰ καὶ οἱ …ἀνεπίσημοι, αὐτοὶ ποὺ δὲν τὸ παραδέχονται κι ἐμφανίζονται ὡς δημοκράτες.
Ὁ Κάστρο ἐνᾦ ξεκίνησε τὸ 1953 ὡς ἔνοπλος ἐπαναστάτης, ἐναντίον τοῦ δικτάτορος Μπατίστα, ἐξελίχθη σὲ ψυχρὸ κι ἀδίστακτο δολοφόνο πολιτικῶν ἀντιπάλων, βιαστὴ τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ Κουβανικοῦ λαοῦ, ἰσόβιος / οἰκογενειακὸς δικτάτωρ καὶ ἅρπαξ τῶν κόπων τοῦ λιμοκτονοῦντος Κουβανικοῦ λαοῦ, γιὰ λογαριασμὸ τοῦ ἰδίου καὶ τῆς οἰκογενείας του, μὲ δισεκατομμύρια σὲ καταθέσεις.
Τὸ ὅτι «ἀντεστάθη» στὴν πίεση τῶν Η.Π.Α. δὲν σβήνει ὅλα αὐτὰ τὰ μεγάλα ἐγκλήματά του!.

Ἰωάννης Μπουγᾶς

Αντόνιο Κάστρο, ο γιος του Φιντέλ: Εκατομμυριούχος, με γιοτ και χλιδάτη ζωή [εικόνες]


Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...1


Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό L’Express, τα τοπικά μέσα αποκάλυψαν ότι ο Αντόνιο Κάστρο έμενε στα πιο ακριβά ξενοδοχεία της πόλης, ότι είχε νοικιάσει πέντε σουίτες με την σύντροφό του και τους φίλους του. Ο γιός Κάστρο είχε φτάσει στα παράλια της Τουρκίας με γιότ πενήντα μέτρων, προερχόμενος από την Μύκονο.
Οι παρακάτω φωτογραφίες από το σάιτ therealcuba.com:
Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...3 Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...4 Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...5 Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...6
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Κούβα, όπου οι άνθρωποι ζούν με 10 ή 30 δολάρια, ο γιός του Κάστρο, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes διαθέτει περιουσία τουλάχιστον 900 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2014, ο Juan Reinaldo Sanchez, πρώην σωματοφύλακας του Φιντέλ Κάστρο, έγραψε το βιβλίο «Η κρυφή ζωή του Κάστρο» και απεκάλυψε ότι ο Κουβανός ηγέτης κατείχε ένα εξωτικό νησί, πολλά γιότ και πολλές εξοχικές κατοικίες. Η περιουσιακή του κατάσταση ήταν επτασφράγιστο μυστικό.
Ο Antonio Castro Soto del Valle είναι το έβδομο από τα δέκα παιδιά του Φιντέλ Κάστρο. Οι φίλοι του τον αποκαλούν Τόνι και θεωρείται το αγαπημένο παιδί του Φιντέλ.
Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...2
Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...9
Είναι χειρουργός ορθοπεδικός και πρόεδρος της κουβανεζικής ομοσπονδίας base-ball. Ταυτόχρονα είναι αντιπρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας base-ball. Ο 50χρονος λατρεύει τα σπορ και έχει φήμη playboy. Η επίσκεψή του στην Τουρκία δεν θεωρείται τυχαία. Τα τελευταία χρόνια η Αβάνα και η Άγκυρα ήλθαν πιο κοντά και τον Νοέμβριο του 2014, η σύνοδος των μουσουλμάνων ηγετών και ηγετών της λατινικής Αμερικής έγινε στην Κωνσταντινούπολη. 
Τον Φεβρουάριο του 2015 ο Ερντογάν επισκέφθηκε την Αβάνα στα πλαίσια επίσημης περιοδείας του και συναντήθηκε με τον Ραούλ Κάστρο.
Τα τελευταία χρόνια τα παιδιά του Κάστρο άρχισαν να απολαμβάνουν όσα είχαν στερηθεί επί σειρά ετών. Πρόσφατα, ο 60χρονος «Φιντελίτο» Fidel Castro Diaz-Balart, ο μεγαλύτερος γιός της φατρίας και ετεροθαλής αδελφός του Αντόνιο Κάστρο, εμφανίστηκε στην Αβάνα συνοδευόμενος από την Νάομι Κάμπελ και την Πάρις Χίλτον.
Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...10
Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...11
πηγὴ
Κι ὅσο γιὰ τὶς ἐκτελέσεις ἀντιφρονούντων, συντηρητικῶς μόνον ὑπολογίζονται μεταξὺ τῶν 5.000-12.000. (ἐκτιμήσεις ὑπάρχουν, ἀπὸ καθηγητὴ στὴν Χαβάη, γιὰ 73.000 μεταξὺ τοῦ 1959 καὶ τοῦ 1987, ἀλλὰ τὰ ἀρχεῖα τῶν Κουβανῶν ἀναφέρονται σὲ 100.000 νεκρούς, σὲ ἕνα πληθυσμὸ 11.000.000.)

Καταγγελίες πολλές, πάρα πολλές, ἀλλὰ ἐλάχιστες ἐξ αὐτῶν μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν, ἐφ΄ ὅσον ἤ περιελαμβάνοντο σὲ μέτρα προπαγάνδας ἢ ἦσαν ἀπολύτως συντηρητικές.
Μόνον οἱ Κουβανοὶ ἔχουν πολλὰ νὰ ποῦν, ἐὰν τοὺς ἀφήσουν.

Τὸ Γκουαντάναμο εἶναι ἐκεῖ.

Ἡ ἐμπλοκὴ τοῦ Κάστρο σὲ γενοκτονίες καὶ σὲ καταστροφὲς ἄλλων χωρῶν τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς παραμονῆς του γιὰ τόσες δεκαετιες στὴν ἐξουσία, συνδυαστικὰ μὲ τὶς τεράστιες περιουσίες ποὺ κατέχουν σήμερα οἱ συγγενεῖς του, δυστυχῶς, ἀποδεικνύει πὼς ἦταν ἕνας ἀκόμη δάκτυλος ξένων κέντρων ἐλέγχου. Ἐὰν πράγματι ἤθελαν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτόν, ἦταν εὔκολο. Ἀλλὰ δὲν ἤθελαν. Ἐξυπηρετοῦσε ἡ παρουσία του καὶ οἱ Κουβανοὶ κατεληστεύοντο.Οἱ Κουβανοί, πασαλειμμένοι μὲ πετρέλαιο, γιὰ νὰ ἀντέξουν τὸ ψῦχος καὶ νὰ μὴν στοχοποιηθοῦν ἀπὸ καρχαρίες, κατέληγαν ἡμιθανεῖς στὸ Μαϊάμι.
Τώρα πανηγυρίζουν.


Γιατὶ οἱ κομμουνιστὲς ἔχουν ἦθος εἴπαμε...8
εἰκόνα

Δὲν τὸν κατάλαβαν τὸν κομμουνισμό, ἰδίως ἐπεὶ δὴ οὔτε ἀσφαλῆ ἐπίπεδα διαβιώσεως εἶχαν, οὔτε δικαιοσύνη, οὔτε πολιτεία, οὔτε ἰσονομία, οὔτε ἐλπίδες…
Στὰ πιὸ πρακτικά, ἀκόμη καὶ τὸ σύστημα ὑγείας ποὺ διέθεταν, κατέληγε νὰ ἐξυπηρετῇ τοὺς …τουρίστες, ἐφ΄ ὅσον γιὰ αὐτοὺς ἦταν ἀπαγορευτικό.
Οἱ πιθανότητες ἐπιβιώσεως ἀκόμη καὶ ἀπολύτως εἰρηνικῶς, μᾶλλον μικρές.


Διαβᾶστε ἐδῶ:


1959, ἐκτελέσεις
1959, ἐκτελέσεις

κάποια θύματα

κάποια θύματα

Αἰθιοπία, 1977. Ὁ δικτάτωρ ἐπέβαλε καὶ μίαν γενοκτονία.
Αἰθιοπία, 1977.
Ὁ δικτάτωρ ἐπέβαλε καὶ μίαν γενοκτονία.

κάποια θύματα
κάποια θύματα

cubanexilequarter

Περιέχονται ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες καὶ δοκιμάστε νὰ ἀνοίξετε τοὺς συνδέσμους ποὺ ἐμπεριέχονται. Εἶναι συγκλονιστικὰ τὰ στοιχεῖα.
Αὐτὰ γιὰ ἕναν κομμουνιστή, ἀδειοδοτημένον ἀπὸ τοὺς τραπεζῖτες νὰ λειτουργῇ ὡς δικτάτωρ. Τώρα ποὺ τελείωσε ἀναμένονται ἐνδιαφέρουσες ἐξελίξεις στὴν περιοχή.

Φιλονόη